Ultimii trei ani au adus pentru trei bănci din România pierderi de 3,4 miliarde lei, şi asta în condiţiile în care o cincime dintre credite au fost neperformante. BNR a analizat rezultatele financiare ale celor 40 de in­stituţii de credit de pe pia­ţa românească şi a anunţat pier­deri cumulate record de 2,12 miliarde lei pentru anul trecut. Valoarea este aproape triplă faţă de 2011. În 2008 sistemul bancar a atins cele mai mari câştiguri din istorie, peste 4,4 mld. lei.

29479-analysis.jpg2012 a fost al treilea an consecutiv în care sistemul bancar românesc a avut un trend negativ, atingând pierderi record.

Aceas­ta a fost consecinţa agravării pro­ce­sului de deteriorare a calităţii por­tofo­liilor de credite, dar şi a scă­derii sol­dului creditelor în condiţiile în care pro­ducţia de credite noi s-a pră­bu­şit, iar multe bănci au vândut pa­che­te de active devenite ne­perfor­mante. Rezultate negative au înregis­trat de­opotrivă bănci mari şi mici” notează zf.ro

CITEȘTE despre: Delapidări faimoase din sistemul bancar românesc

În 2011, instituţiile financiare din România au adunat în total pierderi de 777 milioane lei, iar în 2010, acestea au fost de circa 516 milioane lei.

Potrivit unor calcule pro­vi­zorii transmise de BNR, la finalul lui 2012 ra­ta cre­ditelor neperformante a urcat la 18,2%, cu aproa­pe pa­tru punc­te pro­cen­tua­le peste valoarea atinsă anul pre­cedent. Analiştii nu sunt surprinşi de această creştere, în condiţiile în care economia românească se confruntă cu probleme, iar acest lucru a adus ca­zuri de insolvenţă printre com­panii. În plus, multe dintre creditele restructurate în primii ani de criză au ajuns să acu­muleze noi restanţe ­devenind neperfor­mante. Să nu uităm cazurile de fraudă care au afectat sistemul bancar românesc şi care încă sunt în anchetă. Specialiştii financiari spun că un nivelul ridicat în ce priveşte neperformanţele creditelor su­gerează şi slăbiciuni la nivelul siste­melor de evaluare a riscului.

 

AFLĂ DESPRE: Frauda bancară de sute de milioane de dolari din SUA. România, printre ţările în care au ajuns banii


12 februarie 2013