Aşa cum am menţionat încă din perioada premergătoare lansării noului portal IMOPEDIA.ro, unul dintre principalele obiective este acela de a avea în site oferte atractive pentru clienţi şi care să corespundă realităţii.

În acest context, consultându-ne atât cu vizitatorii site-ului, cât şi cu agenţiile membre IMOPEDIA, am realizat un set de reguli de bază pe care toate agenţiile imobiliare sunt obligate să-l respecte.

1. REGULI DE ACCEPTARE A OFERTELOR

 • Nu sunt permise oferte ce nu mai sunt de actualitate (oferte care între timp s-au tranzacţionat sau au fost retrase din piaţă);
 • Nu este permisă promovarea multiplă a unei proprietăţi de către o agenţie imobiliară (agenţia este obligată să adauge oferta unei proprietăţi doar o singură dată);
 • Nu sunt permise oferte false, care prin conţinutul lor nu fac referire la nicio ofertă din piaţă;
 • Nu sunt permise oferte ale căror date tehnice diferă în mod evident de cele din realitate, neconcordanţe ce duc în eroare un posibil cumpărător;
 • Nu sunt afişate oferte cărora le lipsesc informaţii definitorii. Iată câteva exemple, fără a ne limita la acestea: preţ, zonă, număr camere, suprafaţă;
 • Conform prevederilor ANPC nu este permisa promovarea ofertor pentru care agenţile imobiliare nu au acceptul, (scris), de publicare din partea proprietarului;
 • O ofertă promovată de o agenţie în baza unui contract de reprezentare (exclusivă) generează suspendarea ofertelor similare (ale aceleiaşi proprietăţi) promovate de alte agenţii. Excepţie fac cazurile în care proprietarul permite acest lucru;
 • Nu sunt permise oferte  cu continut discriminatoriu pe criteriul rasei, nationalităţii, limbii, religiei, sexului sau orientării sexuale, etniei, categoriei sociale, convingerilor, vârstei, dizabitităţilor, bolilor cronice necontagioase, infectării HIV, aparteneţei la o categorie defavorizată sau oricăror alte situaţii asimilabile;
 • Nu sunt permise oferte  cu conţinut ilegal, imoral, sau care nu au legatură cu tematica site-ului;
 • Nu sunt permise oferte  ce contin cuvinte obscene sau orice anunţuri care ar putea leza interesele sau imaginea unei persoane fizice sau juridice;
 • Nu sunt permise oferte  ce nu respecta prevederile legii Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 101/2020,confrom careia, în vederea tranzacţionării imobilelor este necesară obţinerea şi prezentarea certificatului energetic al imobilului. Dispoziţiile art. 5 din Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirii/unităţii de clădire, calculată în conformitate cu metodologia prevăzută de lege, este exprimată, în principal, prin următorii indicatori de performanţă:
  a) clasa energetică;
  b) consumul total specific de energie primară;
  c) indicele de emisii echivalent CO2;
  d) consum total specific de energie din surse regenerabile.

2. REGULI DE ACCEPTARE A POZELOR

 • Nu sunt acceptate oferte cu poze preluate din surse fără autorizare. Aici intră atât pozele preluate de la alte agenţii, cât şi poze preluate de pe alte site-uri ce nu oferă dreptul de preluare;
 • Nu sunt acceptate oferte ce contin poze marcate, (watermark), cu sigla sau adresa web a altor site-uri imobiliare concurente;
 • Nu sunt acceptate ofertele ale căror poze nu reprezintă proprietăţile în sine, (cele cărora le-au fost ataşate);
 • Nu sunt acceptate ofertele ce contin poze duplicate;
 • Nu sunt acceptate ofertele ale căror poze conţin elemente grafice ale altor entităţi decât agenţia imobiliară în cauză;
 • Singurele elemente grafice permise în cadrul primei poze sunt logo-ul agenţiei sau numele agenţiei, atâta timp cât acestea sunt folosite cu opacitate de cel mult 20%, iar dimensiunea lor nu este mai mare decât 50% din lăţimea/înălţimea pozei. Nu sunt permise niciun fel de alte prelucrări ale primei pozei de genul: margini colorate, colaj de fotografii, etc…
 • Nu sunt acceptate oferte care au elemente de promovare mentionate in alte campuri decat cele dedicate. Exemplu: date de contact sau linkuri mentionate in campul de descriere a ofertei;
 • Nu sunt permise poze ce induc în eroare potenţialul cumpărător, (exemplu: sunt fotografiate mai multe case, iar în plan principal este prezentată o altă casă decât cea menţionată în ofertă);
 • Nu sunt permise poze ale căror calitate grafică este mediocră, departe de o poză comercială (imagini neclare, încadrări necorespunzătoare, etc);
 • Nu sunt permise  imagini sau videoclipuri care prezintă chipuri sau portrete de persoane;

3. SUSPENDAREA OFERTELOR

 • Ofertele ce nu îndeplinesc regulile menţionate la capitolele 1 şi 2 din prezentul Regulament vor fi suspendate (nu vor mai apărea în listingul de căutare), până la remedierea problemei sesizate. Suspendările repetate ale ofertelor unei agenţii pot duce la eliminarea pe o perioadă nedeterminată a ofertelor, precum şi la penalizarea agenţiei conform capitolului 6 din prezentul Regulament
 • Ne rezervăm dreptul de a suspenda ofertele imobiliare a căror veridicitate nu poate fi probată prin dovezi clare de către agenţiile imobiliare ce le promovează

4. REGULI DE AFIŞARE A OFERTELOR

 • În orice pagină de listare a ofertelor, vor fi afişate ofertele ce îndeplinesc condiţiile:
  • sunt promovate de către agenţii imobiliare active (membre IMOPEDIA, cu plata la zi).;
  • nu sunt suspendate ca urmare a încălcării Regulamentului (vezi Capitolele 1 şi 2);
  • se încadrează în numărul maxim de oferte prevăzut de pachetul ales de către agenţie. (vezi Capitolul 7);
 • În urma unei cautări, ofertele vor fi distribuite în pagini de câte 22 de oferte.
 • Fiecărei oferte i se calculează un punctaj, urmare a unui algoritm propriu IMOPEDIA, ce ţine cont de:
  • completarea câmpurilor principale (ex: preţ, zonă, suprafaţă, etc).
  • completarea restului de câmpuri, inclusiv pozele
  • menţionarea localizării ofertei pe hartă.
  • gradul de credibilitate al agenţiei (vezi Capitolul 6).
  • existenţa fişei WhoIs a agentului 

Notă
Valoarea punctajului, precum şi ponderea fiecărui criteriu în calculul punctajului sunt informaţii confidenţiale.

 • Ordinea de publicare a ofertelor în listing ţine cont de:
  • Criteriul ales de utilizator în rubrica “Ordonează după...”
  • Dacă două sau mai multe oferte îndeplinesc aceleaşi criterii de ordonare, atunci ordinea de publicare a ofertelor va fi stabilită de:
   • tipul campaniei de promovare (gold, silver, fără campanie);
   • data activării ofertei în campanie;
   • punctajul ofertelor (descrescător);
   • vechimea ofertelor (descrescător);
 • Criteriul implicit de ordonare este cel în ordinea tipului de campanie de promovare (gold, silver, fără campanie).
 • Ofertele sincronizate de agenţiile imobiliare ce exced pachetul ales conform ofertei menţionate la Capitolul 7, vor fi afişate în pagină dedicată contului agenţiei.

5. CAMPANII DE PROMOVARE A OFERTELOR

 • Pentru a permite afişarea preferenţială a ofertelor permitem fiecărei agenţii să marcheze anumite oferte ca facând parte din asa numitele “Campanii de promovare”.
 • Campania de promovare durează 1 luna din momentul activării ei.
 • Campania de promovare poate fi de unul dintre următoarele tipuri: PLATINUM, GOLD sau SILVER.
 • Includerea unei oferte într-o campanie presupune consumul a unui numar de credite, după cum urmează: GOLD = 8 credite, SILVER = 3 credite.
 • În fiecare lună calendaristică, agenţiile imobiliare cu plata la zi primesc un număr suplimentar de credite (numite “Thank You”, T&Q) in funcţie de pachetul de abonament la care au optat.
 • Suplimentarea numărului de credite presupune achiziţionarea de noi pachete
 • O ofertă poate fi la un moment doar într-o singura campanie

6. GRADUL DE CREDIBILITATE AL AGENŢIEI

Gradul de credibilitate al unei agenţii se masoară luând în calcul respectarea regulilor de veridicitate aferente promovării ofertelor (prezentate la Capitolele 1 şi 2)

 • Acest indicator se calculează astfel:
  • Începând cu 15 februarie 2014 se iniţializează un contor de penalizări pentru fiecare agenţie imobiliară membră IMOPEDIA
  • Pentru fiecare ofertă suspendată, reprezentanţii IMOPEDIA vor decide în mod unilateral dacă agenţia care a promovat-o va fi sau nu penalizată cu 1 punct
  • Fiecare punct de penalizare are o durată de viaţă de 6 luni
  • Ca principiu general, vor fi penalizate ofertele ce nu îndeplinesc regulile de promovare din cauza neglijenţei agenţiei (ex: neactualizarea ofertelor) sau a unor intenţii de creare de avantaje în paginile de listare (în afara limitei regulamentare)
 • Acest indicator este unul procentual şi reprezintă numărul de puncte de penalizare, raportat la numărul mediu ponderat de oferte publice ale agenţiei din ultimele 6 luni
 • Valoarea acestui indicator se va afişa în contul fiecărei agenţii imobiliare din cadrul site-ului http://agentii.imopedia.ro. Ulterior, valoarea acestui indicator poate fi făcută publică în cadrul site-ului IMOPEDIA.ro.

7. PACHETELE DE PROMOVARE

 • Oferta de promovare dedicată agenţiilor imobiliare poate fi consultată aici: 
 • Pentru detalii, ne puteţi contacta la:

Notă
Orice comunicare legată de situaţii prevazute în prezentul regulament va fi efectuata pe e-mail la adresa: [email protected]

18 iunie 2021