Ce condiții trebuie să îndeplinească cei care doresc să cumpere o a doua locuință, prin programul Prima Casă? Cum se implementează schimbările, în cadrul programului guvernamental? La solicitarea IMOPEDIA.ro, reprezentanții Ministerului Finanțelor Publice au oferit detalii despre modificările făcute în 2015, cât și despre viitorul programului Prima Casă.

36683-prima_casa_2015.jpgAnul acesta, programul Prima Casă a suferit câteva modificări importante. Printre ele, se numără și ideea de transfer a locuinței, în cazul celor care nu își mai pot plăti ratele. Pentru un program în care creditele toxice abia dacă se ridică la 1%, de ce a fost nevoie de această măsură?

Până în prezent, au fost executate 356 garanții, reprezentând o rată de default de 0,3%. În practica derulării programului Prima casă au apărut multe solicitări ale beneficiarilor de repunere a acestora în drepturile și obligațiile aferente contractului de credit și de garantare după declararea exigibilității anticipate a finanțării acordate în cadrul Programului. În acest sens, prin OUG nr.2/2015 s-a introdus posibilitatea ca beneficiarii Programului să poată solicita finanțatorilor o singură dată repunerea în drepturile și obligațiile inițiale ale contractului de credit și de garantare. Necesitatea introducerii posibilității repunerii beneficiarilor în situația anterioară este relevată de faptul că, în lipsa unei astfel de reglementări s-ar genera prejudicii bugetului de stat, prin executarea unor garanții acordate în cadrul programului în situații în care această executare poate fi evitată.

Reglementarea propusă se aliniază și scopului social al programului Prima casă, urmărind să preîntâmpine situațiile în care beneficiarii vor fi deposedați de locuințele pe care le-au achiziționat în cadrul programului ca urmare a procedurii de executare silită imobiliară pe care organele competente ale ANAF sunt abilitate să o deruleze în vederea recuperării creanțelor rezultate din plata garanțiilor executate la cererea finanțatorilor care au acordat credite în cadrul programului.

Aceeași ordonanță prevede faptul că, prin creditul guvernamental, poate fi cumpărată și a doua locuință. Cum era prevăzută această situație, până acum?

Până la apariția OUG nr.2/2015, nu se putea pune problema achiziționării celei de a doua locuințe în cadrul programului Prima casă.  Prin această ordonanță, tot la solicitarea beneficiarilor, s-a introdus posibilitatea ca beneficiarul Programului care deține o locuință achiziționată sau construită în cadrul Programului să poată achiziționa sau construi o nouă locuință tot în cadrul Programului, cu condiția îndeplinirii cumulative a mai multor condiții. Una dintre ele ar fi ca noua locuință ce urmează a se achiziționa sau construi să aibă suprafața utilă mai mare decât locuința achiziționată sau construită inițial în cadrul Programului. O altă condiție ar fi ca valoarea noii locuințe, așa cum rezultă din raportul de evaluare, să fie mai mare decât valoarea evaluată la momentul acordării creditului pentru locuința achiziționată sau construită inițial în cadrul Programului. De asemenea, se consideră necesar ca locuința achiziționată sau construită inițial în cadrul Programului să fie înstrăinată prin vânzare-cumpărare cel mai târziu până la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare/contractului de construcție a noii locuințe, iar creditul acordat inițial în cadrul Programului să fie lichidat până la data încheierii contractului de vânzare – cumpărare/contractului de construcție a noii locuințe în cadrul Programului sau să fie refinanțat prin acordarea celui de-al doilea credit în cadrul Programului.

Ce răspuns aveți de la băncile participante la program? Cum privesc noile schimbări?

Modificările aduse programului Prima casă au fost făcute de către Ministerul Finanțelor Publice la solicitarea fie a beneficiarilor, fie a finanțatorilor, dar și cu participarea tuturor factorilor implicați în derularea acestuia, mai ales a celor de la FNGCIMM și a finanțatorilor implicați în Program, fapt ce dovedește că acesta nu constituie o amenințare la adresa băncilor.

Programul Prima Casă este extrem de dinamic, în încercarea de a se adapta permanent nevoilor din piață. Cum s-a ajuns la acest lucru, pornind de la criteriile destul de stricte care existau la debutul programului, în 2009? (inițial, existau limitări stricte de vârstă, de proprietate, de venituri etc.)

Programul Prima casă a suferit multe modificări de la începutul său până în prezent. Toate aceste modificări s-au făcut pe baza solicitărilor beneficiarilor și ale finanțatorilor, fie pentru a veni în sprijinul beneficiarilor Programului (prin caracterul social al acestuia și accesul persoanelor fizice la achiziția unei locuințe), fie în scopul unei mai bune implementări/derulării acestuia. Programul nu are limită de vârstă, în timp ce  veniturile beneficiarilor sunt verificate prin prisma condițiilor interne de creditare ale finanțatorului, statul neintervenind pe aceste probleme în modificările aduse legislației programului Prima casă.

Prima Casă a reprezentat o salvare pentru perioada de criză. La ce să ne așteptăm, pe termen mediu sau lung, de la acest program? Ce viitor are, într-o piață în care băncile scot constant produse echivalente?

Programul Prima casă este un program guvernamental, nelimitat în timp și el va exista atâta timp cât intervenția Guvernului prin această schemă de garantare își va atinge scopul de a facilita accesul persoanelor fizice la achiziția unei locuințe. Menționăm totuși că Programul este limitat prin prisma volumului de garanții care pot fi acordate pentru creditele contractate prin Program, prin intermediul plafonului anual stabilit de către Guvern.

CITEȘTE ȘI ALTE INTERVIURI MARCA IMOPEDIA.ro:

31 March 2015