Aproape jumătate dintre proiectele verificate de Inspectoratul de Stat în Construcții, anul trecut, au fost neconforme cu legile în domeniu. Acest lucru este reprezentativ pentru calitatea lucrărilor de construcții noi din România, la acest moment, iar autoritățile fac apel la dezvoltatori, pentru creșterea competenței din domeniu. Este nevoie de forță de muncă bine pregătită, de legislație solidă și aplicată temeinic, precum și de deschidere, din partea clienților, care trebuie să învețe să ceară calitate.

36945-constructie_noua.jpgÎn acest moment, în domeniul construcțiilor din România lucrează aproximativ 35.000 de persoane. Dintre acestea, numărul celor care au calificare este neglijabil, ceea ce este o problemă, arată specialiștii în domeniu. Acesta este și unul dintre principalele motive pentru care companiile locale muncesc mai degrabă la limita subzistenței, decât pentru profit. Studiile arată că, din 10 companii de construcții profitabile, care lucrează în România, șase sunt străine. Câștigul acestora vine, în mare parte, din capacitatea de analiză și organizare, care lipsește micilor întreprinzători locali.

Peste câțiva ani, va trebui să livrăm pe piață clădiri cu un consum de energie aproape egal cu zero. Acest lucru este posibil. Însă avem nevoie să ne calificăm forța de muncă, avem nevoie de cerințe la licitații pentru forță de muncă cu calificare adecvată, avem nevoie de stimulente pentru companii de construcții, ca ele să-și califice personalul. Avem nevoie de stimulente și de conștientizare pentru proprietarii de clădiri, ca să ceară calitate – respectiv conformarea cu cerințele. Căci dacă nu stabilesc din start niște cerințe ridicate, nu pot obține calitate ridicată”, a explicat pentru IMOPEDIA.ro ing. Horia Petran, director al Centrului de performanță energetică a clădirilor, din cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN-INCERC”. 

Inspectoratul de Stat în Construcții admite că nu poate verifica toate construcțiile, dar prezintă statistici catalogate drept satisfăcătoare

Între timp, instituția abilitată să monitorizeze și să sancționeze lucrările defectuoase este Inspectoratul de Stat în Construcții. Despre activitatea acestuia, de multe ori să spune că este ineficientă, sau  chiar ghidată de diverse interese. Oficialii instituției ripostează însă, argumentând cu statisticile pe anul 2014.

Volumul muncii instituției noastre este reflectat de numărul activităților de control efectuate pe cele trei axe principale de acțiune. În anul 2014, ISC a desfășurat 61.165 de activități de control, numărul de deficiențe constatate fiind 25.549, față de care s-au dispus 25.660 de măsuri. Au fost aplicate un număr de 1.120 de sancțiuni, în valoare de 1.492 mii lei”, a explicat pentru IMOPEDIA.ro Elena Ionescu, director al Direcției Economice și Administrative din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții.

Astfel, aproape jumătate dintre construcțiile în desfășurare analizate de ISC, au avut probleme, la prima verificare. Dar numărul construcțiilor verificate este mic, raportat la totalul clădirilor construite, fapt recunoscut chiar de oficialul Inspectoratului.

La obținerea calității în construcții, își aduc aportul concertat toți factorii implicați în etapele de concepere, realizare, exploatare, fiecare în funcție de domeniul de activitate și de responsabilitățile sale specifice. Se creează astfel un veritabil parteneriat între ISC și actorii din domeniu, de care instituția noastră este tot mai conștientă și de care are tot mai multă nevoie. Cu atât mai mult cu cât controlul, în esență, se referă la procesele asociate realizării construcțiilor, iar verificarea nemijlocită și efectivă a tuturor construcțiilor de către inspectorii noștri este practic imposibilă”, continuă directorul Direcției Economice și Administrative din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții.

În scurt timp, investitorii imobiliari vor fi obligați de împrejurări să aleagă cel mai bun raport preț-calitate, nu doar cel mai bun preț

Această situație nu va fi tolerată, pe termen mediu și lung. Apar tot mai multe contsrângeri la nivelul investițiilor, atât referitor la fondurile provenite de la buget, cât și la cele absorbite de la Uniunea Europeană. În scurt timp, investitorii vor fi obligați de împrejurări să pună un foarte mare accent pe specificațiile din caietul de sarcini.

În etapa actuală, Statul Român este încă principalul investitori în construcții, mai ales în ceea ce privește infrastructura. Cheltuirea banilor bugetați de Statul Român sau de cei garantați de către acesta nu se poate face, de regulă, decât pe baza unor proceduri competitive și transparente, fiind de dorit ca firmele care depun oferta să poată oferi garanții corespunzătoare din toate punctele de vedere misiunii pe care și-o asumă. Printre aceste garanții se numără și cele referitoare la bunele practici și la capabilitatea de a realiza specificațiile din caietul de sarcini”, conchide oficialul Inspectoratului de Stat în Construcții.

Astfel, în viitorul apropiat, atât dezvoltatorii cât și clienții vor fi obligați să aleagă cel mai bun raport preț-calitate, cu doar prețul cel mai mic, așa cum se întmplă prea des, momentan. O asemenea atitudine ar crește cu siguranță calitatea lucrărilor de construcții și mediul economic, în general.

CITEȘTE ȘI:

5 mai 2015