Criza i-a adus pe mulţi români în imposibilitatea de a-şi mai achita ratele la bănci. Aşa se face că, în prezent, piaţa imobiliară este inundată de oferte de locuinţe executate silit. Cei interesaţi de achiziţia unei astfel de proprietăţi pot lua în considerare şi aceste oferte. Trebuie, însă, ştiut din start că procedura de cumpărare este mai complicată.

27973-foreclosure-auction.jpgPe site-urile băncilor puteţi găsi o serie de locuinţe executate silit. Citiţi cu atenţie ofertele şi, dacă vă decideţi asupra uneia dintre ele, urmăriţi când au loc licitaţiile. Acestea sunt anunţate în ziare distribuite la nivel naţional. Oricine este interesat de achiziţia unui imobil executat silit se poate prezenta la data şi locul indicate în anunţ.

„Poate participa la licitaţie orice persoană care, până la ora stabilită pentru începerea vânzării prin licitaţie publică, a consemnat cu titlu de cauţiune la dispoziţia executorului, în contul indicat de acesta, cel puţin 10% din preţul de începere a licitaţiei pentru bunurile pe care intenţionează să le cumpere”, explică reprezentanţii Băncii Comerciale Române.

Persoanele interesate să participe la licitaţie trebuie să depune o oferta scrisă la executor până la începerea evenimentului. Important de subliniat este faptul că datornicul executat silit nu poate licita personal şi nici prin alte persoane interpuse.

„Preţul de la care începe licitaţia este cel prevăzut in publicaţiile de vânzare, iar executorul va oferi spre vânzare imobilul, prin trei strigări succesive, la intervale de timp care să permită opţiuni şi supralicitări, pornind de la preţul menţionat în publicaţia de vânzare. Sau, în cazul înregistrării unei oferte cu un preţ mai mare, de la acest preţ oferit. La cererea persoanei care a câştigat licitaţia, executorul, cu acordul creditorului/băncii, poate stabili plata preţului in rate, numărul acestora, cuantumul şi data scadentei lor, precum şi suma care se plăteşte de îndată drept avans”, menţionează specialiştii de la conso.ro.

Aşadar, dacă instituţia financiară care a scos la vânzare locuinţa este de acord, preţul poate fi achitat în mai multe rate, prin credit.

„Creditorii urmăritori sau intervenienţi nu pot să adjudece bunurile oferite spre vânzare la un preţ mai mic de 75% din preţul de începere a licitaţiei.  Licitaţia se va închide de îndată ce din sumele obţinute pot acoperi creanţele ce se urmăresc, precum şi toate cheltuielile de executare” se precizează în Codul de Procedură Civilă.

Câştigătorul licitaţiei (adjudecatarul) are obligaţia de a achita locuinţa în termen de cel mult 30 zile de la data vânzării. Dacă acest lucru nu se întâmplă, imobilul se va scoate din nou la vânzare, în contul celui care a câştigat iniţial licitaţia, acesta fiind obligat să achite cheltuielile rezultate în urma noii licitaţii, dar şi eventuala diferenţa de preţ.

După ce preţul este achitat de noul proprietar, în baza procesului-verbal de licitaţie, executorul va întocmi actul de adjudecare. Prin intabulare, adjudecatarul are drepturi asupra imobilului cumpărat, potrivit regulilor de carte funciara.

Imobilul poate fi locuit de foştii proprietari

De la data intabulării, imobilul este liber de orice ipoteci sau alte sarcini privind garantarea drepturilor de creanţă. Atenţie însă, chiar dacă după achiziţie, imobilul este liber de sarcini, acesta ar putea fi încă locuit. Cumpărătorul este cel care trebuie să de ocupe de demersurile legale necesare pentru evacuare, dar nu oricum şi oricând.

„Nicio evacuare din imobilele cu destinaţie de locuinţă nu poate fi făcută de la data de 1 decembrie şi până la data de 1 martie a anului următor, decât dacă creditorul face dovada că, în sensul dispoziţiilor legislaţiei locative, el şi familia sa nu au la dispoziţie o locuinţă corespunzătoare ori că debitorul şi familia sa au o altă locuinţă corespunzătoare în care s-ar putea muta de îndată” se specifică conform în art. 5781 din Codul de Procedură Civilă.

AFLĂ Cât costa locuințele executate silit în 2013

 

15 noiembrie 2012