Sute de filiale bancare din întreaga ţară au fost amendate de inspectorii ANPC. Instituţiile financiare nu eliberau răspunsuri cu privire la cererile depuse de consumatori în ce priveşte acordarea sau neacordarea creditelor. De asemenea, băncile nu puneau la dispoziţia consumatorilor varianta graficului de rambursare cu rate descrescătoare.

17058-amenzi.jpgConsumatorii nu erau informaţi cu privire la dreptul de a alege modalitatea de rambursare a creditului prin rate fixe sau prin rate descrescătoare. Totodată, ANPC a constatat că în contractul de credit era înscrisă clauza ,,Banca va raporta existenţa debitelor restante la Biroul de credit, Centrala Riscurilor Bancare şi altor structuri asemănătoare existente" fără a se menţiona termenele la care se fac raportările şi termenul la care se poate declanşa procedura de executare silită.

O altă problemă sesizată de inspectori este aceea că sumele totale din informaţiile precontractuale nu coincideau cu cele din contractul de credit încheiat, iar suma totală din contractul de credit pe care consumatorul trebuie să o achite la terminarea creditului, şi care este înscrisă în contract, nu coincidea cu suma înscrisă în graficul de rambursare. Unele bănci nu respectau în totalitate prevederile art. 41 din OUG 50/2010, nefiind menţionat în contracte faptul că, „în cazul în care consumatorul nu acceptă noile condiţii, creditorul nu are dreptul de a penaliza consumatorul sau de a declara creditul scadent".

În cursul lunii februarie, ANPC a desfăşurat o acţiune de verificare a modului în care sunt încheiate contractele de credit pentru consumatori, cu sau fără ipotecă, de către societăţile bancare.

"La nivel naţional au fost verificate 344 de puncte de lucru ale societăţilor bancare. Pentru abaterile constatate s-au aplicat 101 amenzi contravenţionale, în valoare totală de 1.664.500 lei şi 103 avertismente. Totodată, s-a dispus remedierea deficienţelor constatate şi aducerea la conformitate a contractului de credit, în termen de 15 zile", se arată într-un comunicat transmis de ANPC.


16 martie 2011