Problemele apărute între bănci și clienții lor, în ultimii ani, au impus un mod mai eficient de tratare a acestei probleme. Potrivit celor mai recente reglementări adoptate de Guvern, este nevoie de o nouă divizie ANPC care să se ocupe de soluționarea litigiilor din domeniul bancar. Aceasta se va numi Centrul SAL și are puterea să propună sau chiar să impună soluții, în situații conflicutale din domeniul bancar.

38085-help.jpgCentrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor din domeniul bancar sau, pe scurt, Centrul SAL, a apărut după ce Guvernul a adoptat o serie de reglementări în privința protecției consumatorilor. Activitatea centrului va fi coordonată de un Colegiu de Coordonare. Acesta va fi compus din reprezentanți ai ANPC, BNR, ARB, un reprezentant al unei asociații de consumatori și un reprezentant independent ales de către ceilalți patru membri.

Este singura entitate SAL care va soluționa, alternativ, litigii în domeniul bancar, fără a îngrădi dreptul consumatorilor de a se adresa ANPC sau instanțelor. Entitățile SAL propun sau impun soluții, iar consumatorul hotărăște dacă acceptă propunerea sau impunerea soluției. Dacă soluția este acceptată de ambele părți și nu este atacată la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile, devine titlu executoriu”, a explicat Marius Dunca, predeșinte ANPC.

Soluționarea alternativă a fost impusă României de către directive europene

Aceste schimbări au fost impuse la nivel european, prin directiva privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum. Pentru ca întreg procesul să fie cât mai facil, regulamentul prevede instituirea unei platforme de soluționare online a litigiilor. Aceasta va fi un site interactiv, gratuit și disponibil în toate limbile oficiale ale instituțiilor Uniunii Europene. Astfel, reclamanții pot completa și transmite online formularele de reclamație și tot prin intermediul platformei virtuale se va informa partea pârâtă în legătură cu reclamația depusă.

„Directiva europeană impune statelor membre să înlesnească accesul consumatorilor la proceduri de soluționare alternativă a litigiilor în cazul litigiilor naționale și al celor transfrontaliere care se referă la obligațiile contractuale prevăzute în contractele de vânzări sau în contractele de prestări de servicii din toate sectoarele comerciale”, se arată într-un comunicat al ANPC.

În prezent, există mai multe metode de soluționare a litigiilor. Autoritățile publice cu atribuții în domeniul protecției consumatorilor pot soluționa, în general, reclamațiile individuale. În această categorie intră ANPC, Ministerul Transporturilor, Ministerul Sănătății, Ministerul pentru Societatea Informațională, Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, Autoritatea Națională pentru Turism etc. dacă se dorește soluționarea pe cale amiabilă, se pot alege mediatorii. În ultimă instanță, se poate face apel la instanța de judecată, dar această cale de atac presupune irosirea unor resurse de timp și financiare, motiv pentru care puțini sunt cei care se încumetă să apeleze la această procedură.

CITEȘTE ȘI: