Conform noului Cod Fiscal, veniturile obtinute in urma mostenirii sau donatiei unor imobilele sau terenuri intre rude pana la gradul al patrulea nu vor fi impozitate.
De aceeasi scutire beneficiaza si cei care obtin venituri din transferul proprietatii acestora in conditiile reconstituirii dreptului de proprietate. De asemenea, nu vor fi impozitate nici castigurile din jocurile de noroc, in bani sau in natura, sub 6 milioane lei, realizate de acelasi organizator sau platitor intr-o singura zi.
Totodata, nu se impoziteaza nici veniturile obtinute din vanzarea locuintelor care au fost detinute pe o perioada mai mare de trei ani.

OBLIGATII

Cat priveste impozitul pe tranzactiile imobiliare propriu-zise, acesta se calculeaza prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului impozabil. Notarii publici care autentifica actele au obligatia de a calcula, incasa si vira impozitul la bugetul de stat pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare celei in care a fost autentificat actul. In cazul in care transferul dreptului de proprietate asupra constructiilor sau terenurilor se face prin alta procedura decat cea notariala, contribuabilul are obligatia de a declara, in maximum 3 zile de la data vanzarii, venitul obtinut organelor fiscale in a caror circumscriptie este situat imobilul instrainat.

CALCULE

Daca un contribuabil isi vinde casa si/sau terenul intr-o perioada mai mica de trei ani de la data la care a intrat in posesia ei/lui, venitul impozabil din transferul proprietatilor imobiliare reprezinta diferenta dintre suma la care sunt vandute si valoarea de baza a acestora. Valoarea de baza poate fi, in functie de modalitatea de dobandire a imobilului, pretul de achizitie, costul constructiilor realizate de contribuabil sau pretul orientativ minim al proprietatilor imobiliare la data dobandirii (este vorba de pretul utilizat de Camera Notarilor Publici in circumscriptia careia este situat imobilul).

Pretul de achizitie se determina, la alegerea contribuabilului, ca fiind pretul cu care a fost dobandit imobilul, majorat cu cinci la suta, sau pretul cu care a fost dobandit imobilul la care se adauga costul imbunatatirilor facute de proprietar, dovedite printr-un raport intocmit de un expert autorizat. Pentru proprietatile imobiliare obtinute dintr-o tranzactie din care nu rezulta valoarea la care a fost dobandit imobilul, valoarea de baza este pretul orientativ minim al proprietatilor imobiliare utilizat de Camera Notarilor Publici.

Autor: ARPAD DOBRE

30 martie 2005