Pentru valorificarea şi promovarea potenţialului turistic al municipiului Bucureşti, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului va achiziţiona o strategie de promovare turistică a Capitalei şi va contribui la implementarea acesteia.

16187-turism-romania.jpgDemersul ministerului urmează recomandările studiilor efecutate pentru elaborarea brand-ului turistic naţional, Bucureştiul fiind principala destinaţie din România pentru turismul de tip city-break, cu mare potenţial de dezvoltare pe segmentul de turism cultural.

Anunţul de intenţie pentru achiziţionarea serviciilor de elaborare a „Strategiei de promovare a Municipiului Bucureşti ca destinaţie turistică” va fi publicat  pe portalul www.e-licitatie.ro

Proiectul va fi finanţat din fonduri externe nerambursabile în limita sumei de 430.000 lei fără TVA, prin Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 5, operaţiunea Crearea unei imagini pozitive a României ca destinaţie turistică prin definirea şi promovarea brandului turistic naţional.

26 ianuarie 2011