Elena Udrea, ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT) a tăiat subvenţia de 30% acordată de stat tinerilor care îşi construiau o casă nouă prin credit ipotecar dar vrea să contrsuiscă prin ANL "locuinţe cu chirie prin atragerea capitalului privat, inclusiv prin concesiune de lucrări, în condiţiile legii", potrivit unui proiect de Ordonanţă de Urgenţă postat spre dezbatere interministerială pe site-ul instituţiei.

21435-189212-bi-20110414154725005.jpgMăsura a fost luată datorită numărului mare de solicitări pentru obţinerea unei locuinţe în Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările si completările ulterioare, a fost introdus şi programul de construcţii de locuinţe cu chirie şi/sau supuse vânzării prin atragerea capitalului privat.

Exploatarea poate fi realizată şi de către operatori economici, inclusiv potrivit contractelor de concesiune de lucrări publice, încheiate în condiţiile legii. Terenurile destinate construirii acestor locuinţe aparţin domeniului public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale si vor fi transferate în folosinţa gratuită a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe (ANL), pe întreaga durată de existenţă a construcţiilor realizate prin acest program. Această transferare se realizează prin contracte încheiate între ANL si autorităţile publice locale, cu stabilirea drepturilor si obligaţiilor care revin fiecărei părţi în vederea implementării programului. Totodată, având în vedere că mai există construcţii nefinalizate, în diferite stadii de execuţie, se are în vedere preluarea acestora în cadrul programului de la autorităţiile publice locale, în vederea punerii lor în funcţiune, expertizarea tehnică si energetică, după caz, revenind în sarcina autorităţilor publice locale. Pe baza solicitărilor primite din partea unităţilor administrativ teritoriale ca urmare a numărului mare de cereri de locuinţe pentru închiriere s-a considerat oportună dezvoltarea fondului de locuinţe destinate închirierii, aparţinând domeniului public al statului.

De asemenea, prin adoptarea prezentului act normativ se va realiza susţinerea cresterii economice si contracararea efectelor negative pe care criza internaţională actuală le are asupra domeniului locuirii în România. Astfel, susţinerea cresterii economice se poate realiza si pe calea atragerii investitorilor privaţi care doresc să investească în construcţia de locuinţe.


Sursa