Termenul limita pentru cererile de reconstituire a dreptului la proprietate - 22 septembrie
Adevarul - 11.08.2005
 

Termenul limita pentru depunerea cererilor pentru reconstituirea dreptului de proprietate este 22 septembrie 2005, a anuntat, ieri, Primaria Sectorului 4. Potrivit prevederilor legale, stabilirea dreptului de proprietate se face numai la cerere, formulata de fiecare persoana indreptatita, personal sau prin mandatar. Cand sunt mai multi mostenitori, cererea se poate face si in comun, fiind semnata de fiecare dintre ei. Serviciul Cadastru-Fond Funciar din cadrul primariei prezinta datele care se vor mentiona in cerere, respectiv: numele si prenumele solicitantului si parintilor, calitatea, gradul de rudenie, suprafata de teren la care se socoteste indreptatit, precum si orice alte date necesare pentru stabilirea dreptului de proprietate, potrivit legii. La cerere se vor anexa acte de proprietate, certificat de mostenitor, hotarare judecatoreasca, daca exista, certificat de nastere, certificat de deces al autorului, in cazul mostenitorilor, precum si alte acte din care sa rezulte dreptul de proprietate asupra terenului solicitat. De asemenea, se va anexa o declaratie in care se va mentiona suprafata de teren agricol atribuita sau detinuta efectiv in una sau mai multe localitati. Reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente, daca acestea nu au fost atribuite legal altor persoane. In acest scop, se va solicita persoanelor care au depus cereri in termen legal schita amplasamentului cu terenul detinut sau orice alte informatii din care sa rezulte identificarea vechiului amplasament solicitat.


Georgiana Baciu - Adevarul

11 august 2005