După trei ani în care au stat cu terenurile nevândute, proprietarii încep să ceară 15.000-25.000 de euro pentru parcele de 300 mp cu utilităţile la... poartă.

18228-vile_case__18.jpgActualele preţuri ale terenurilor pentru case din Bucureşti fac nerentabilă financiar cumpărarea unui apartament în ansamblurile rezidenţiale din zonele învecinate acestora. Asta pentru că terenurile au utilităţi în apropiere şi căi de acces, ca urmare a recentelor prelungiri de reţele stradale ale noilor mini-cartiere de la periferie.

Există două cauze principale care au condus la reducerea drastică a preţurilor terenurilor din Bucureşti şi din zonele învecinate: dezinteresul aproape generalizat al cumpărătorilor şi problemele financiare ale proprietarilor. Nici firmele nu prea mai cumpără acum terenuri mari la periferia Capitalei. Rezulta­tul este că proprietarii s-au vă­zut nevoiţi să taie serios din preţ şi adesea să împartă tere-nurile mari în loturi de 300-500 mp. Speranţa acestora este de a găsi cumpărători de teren pentru case. Deocam­da­tă însă, cei mai mulţi cum­pă­rători preferă să achiziţioneze ceva gata făcut. Asta pentru că n-au răbdare să aştepte, după ce au luat decizia achiziţiei, dar şi pentru că mulţi dintre aceştia nu au încredere în constructori.

Pentru cei care sunt in­teresaţi de ridicarea unei case în Bucureşti, preţul terenului din anumite zone nu mai este o piedică.

Mai bine ca înainte

Nimeni nu se mai aruncă acum să cumpere un teren în mijlocul câmpului. Distanţa faţă de utilităţi şi dificultatea racordării la acestea scot din circuit respectivul teren. În pre­zent există însă zone cu te­renuri care au „la doi paşi" cu­rentul, apa şi gazele. „Lu-cru­rile s-au schimbat mult în ultimii ani. Spre exemplu, în Prelungirea Ghencea, pe străzile Ghindari, Mără­ci­neni, Pri­măverii, Ghioceilor, sunt reţele de utilităţi, de curent electric. Sunt multe zone în care primăriile s-au implicat şi au prelungit in­fra­structura cu kilometri buni şi reţeaua de gaze de a­semenea", a de­clarat Ion Neagu, agent imobiliar la GENERAL SERVICE 2000.

Şi în zona Bragadiru lu­crurile s-au schimbat. „Multe din drumurile care în trecut erau de pământ sunt acum as­faltate sau măcar pietruite. Anumite străzi s-au schimbat total, după cum la altele lucră­rile sunt în derulare. Pot a-min­ti aici Smârdan, Gloriei, Libertăţii, din cartierul Inde­pendenţei, precum şi Safi­ru­lui, Mărgelelor, Rubinului", a­daugă Neagu. Acesta mai dă exemplul unor zone care s-au dezvoltat ca urmare a efortu­rilor dezvoltatorilor. Un e­xem­plu poate fi zona care cuprinde şi Cartierul Latin un­de, la presiunile dezvoltatorului, primăria a prelungit şi o linie de autobuz.

Mai bine decât în urmă cu 4-5 ani este nu doar în privin­ţa infrastructurii, ci şi a preţu­ri­lor, care au scăzut continuu. „Dacă în toamna anului trecut un lot de 280 mp din spa-tele Auchan Titan s-a vândut cu 50.000 de euro, acum pre-ţurile s-au mai redus", a de-clarat Constantin Pruteanu, consultant imobiliar la Euro­est Invest. În zonă nu prea sunt însă oferte de terenuri mici în prezent.

Terenuri ieftine pentru case

Oferim în cele ce urmează câteva exemple de terenuri scoase la vânzare cu preţuri cu­prinse între 10.000 şi 25.000 de euro.

În spatele CET Progresu, cu acces din Şoseaua Giurgiu­lui, este scos la vânzare un teren de 500 mp cu 13.000 de euro. Tot în apropiere, în sectorul 5, în zona Luică, vizavi de biserică, pe strada cu benzinăria Mol, este scos la vânzare un teren intravilan de 180 mp cu 14.400 de euro. De asemenea, pe strada Acţiu­nii, pe care există un magazin Dedeman, în zona de case care beneficiază de utilităţi, sunt scoase la vânzare mai multe parcele de 300-450 mp cu 24.000 de euro.

Între Mihai Bravu şi Real, pe strada Vrejului, este scos la vânzare un teren de 400 mp care are o casă demolabilă, des­chidere de 20 m, apă, cana­liza­re, gaze, vânzare la proprietar.

În zona IMGB sunt oferte de 15.000-20.000 de euro pentru terenuri intravilane de 500 mp, cu deschideri de peste 20 m.

În Pantelimon este scos la vânzare un teren de 240 mp cu o casă bătrânească pe care se cer 20.000 de euro. Casa are apă, canalizare şi curent.

Lângă Metro din Militari se cer 26.000 de euro pentru un teren de 530 mp, pentru ca­re proprietarul are ca­dastru şi Plan Urbanistic de Detaliu.

Unele terenuri sunt scoase la vânzare cu case demolabile. Respectivele case pot să aibă utilităţi trase, ceea ce poate fi un avantaj, chiar dacă reţelele sunt vechi. Demo­la­rea însă presupune costuri su­plimentare.

Teren versus construcţie finalizată

Dacă există argumente în favoarea achi­ziţiei unei case gata construite, la fel există ar­gu­mente pentru achiziţia u­nui teren. Cineva care ţine la aspecte precum împărţirea ca­sei sau hidroizolarea fundaţiei va opta pentru a­chiziţia unui teren pentru a face singur ale­gerile şi a supraveghea cum se desfăşoară lu­crările încă de la început. Asta pentru că există numeroase case cu vicii ascunse, dar greu ob­servabile (spre exemplu, case cu infiltraţii) despre care nu ştiu nici vecinii şi nici agentul imobiliar.

Un astfel de demers are în­să şi argumente contra. Astfel, nu există foarte multe persoa­ne care să aibă destul timp la dispoziţie (ei sau cineva din familie) sau suficientă price­pere încât să supravegheze în­de­a­proape lucrările de construcţie. Prin urmare, toate a­ces­tea costă timp sau bani. „Există în continuare mulţi care nu ştiu ce înseamnă construcţia unei case, le e teamă să ia legătura cu firme specia­lizate şi nici nu au încredere", explică Ion Neagu, agent imobiliar la GENERAL SERVICE 2000. La toate acestea se poate adăuga uneori şi birocraţia cu racordarea la utilităţi. „Există şi situaţii cu ghinion. Astfel, se poate întâmpla ca branşa­rea la curent să fie dificilă, chiar dacă utilităţile sunt lân­gă teren. Cunosc cazuri la Bră­neşti unde unii proprie­tari au plătit aproape 10.000 de euro pentru racordarea la re­ţeaua de curent electric", spune Constantin Pruteanu, con­sultant imobiliar la Euro­est Invest. În plus, autoriza­ţiile şi avizele pot prelungi în­ce­perea construirii. De ase­menea, costuri suplimentare vor fi şi la întocmirea planului proprietăţii de către un arhitect. „În funcţie de finisa­je, costul de construcţie este de aproximativ 450-500 de euro/mp (cu finisaje medii)", es­timează An­gelo Ciucă, director al Neoland Invest.

Cum se alege terenul

În prezent nu se poate vorbi despre un preţ mediu pe zone sau subzone, ca ur­mare a calităţilor diferite ale terenului de la o stradă la alta (distanţă faţă de utilităţi, des­chidere etc.). Nici proprietarii nu sunt toţi la fel de presaţi să vândă. Astfel că ne vom limita la aspectele teh­nice de care un potenţial cumpărător trebuie să ţină cont. „Înainte de achiziţionare, recomandăm să se verifice dacă terenul nu este aşezat pe conducte de apă/gaze/canalizare şi că nu este traversat de linii de înaltă tensiune", spune Angelo Ciu­că. Planurile de reţele sunt important de verificat pentru a evita situaţia în care nu se poate construi pe respectivele terenuri. „Potenţialul cumpă­rător trebuie să se intereseze la primării dacă în zonă exis­tă proiecte care pot afecta pe viitor respectivele proprietăţi. De asemenea, e bine să se cu­noască din timp cât costă ra­cordarea la utilităţi - curent electric, gaze, canalizare, a­pă", atenţio­nează Pruteanu.


Sursa

16 mai 2011