Tendinţe în evoluţia activităţii economice în perioadaTendinţe general

Potrivit opiniilor*) exprimate în luna ianuarie 2009, de către managerii societăţilor comerciale, se conturează pentru perioada ianuarie - martie 2009 o scădere a activităţii din industria prelucrătoare şi construcţii, o stabilitate în comerţul cu amănuntul şi în sectorul de servicii, în raport cu cele trei luni anterioare.

INS


Industrie prelucrătoare -
Tendinţă de scădere a activităţii

În cadrul anchetei de conjunctură din luna ianuarie 2009, conform opiniei a 29% dintre managerii din industria prelucrătoare se preconizează, pentru următoarele trei luni, o scădere a volumului producţiei (sold conjunctural -17%). Aceasta se bazează, în principal, pe aprecierea de reducere a contractelor şi comenzilor din ultimele trei luni, atât pentru piaţa internă cât şi pentru piaţa externă (cea mai mare înregistrată de la începutul anului).

Tot un trend descendent se estimează de către manageri şi pentru numărul de salariaţi, soldul conjunctural fiind de -21% pe total industrie prelucrătoare.

Pentru preţurile produselor industriale se prognozează o tendinţă de creştere în următoarele trei luni (sold conjunctural +27%).

Construcţii - Tendinţă de scădere a activităţii

Se prognozează, de asemenea şi reducerea  numărului de salariaţi, atât pe total (sold conjunctural –28%), cât şi pe grupe de mărime a întreprinderilor.

Managerii estimează o creştere a preţurilor lucrărilor de construcţii în următoarele trei luni (sold conjunctural +24%).

Comerţ cu amănuntul - Tendinţă de stabilitate a activităţii  

Managerii intervievaţi în luna ianuarie 2009, din sectorul  de comerţ cu amănuntul, au exprimat estimări pesimiste privind tendinţa de evoluţie a activităţii economice în următoarele trei luni. Această percepţie este influenţată de contextul economic mondial care în prezent este de natură să inducă o stare de incertidudine cu privire la dezvoltarea economică viitoare.

Situaţia economică, pe total activitate, înregistrează un sold conjunctural de +7% în ianuarie 2009, faţă de +5% înregistrat în luna decembrie 2008.

De asemenea, volumul total al vânzărilor de mărfuri îşi menţine trendul semnalat în luna anterioară (sold conjunctural +26%).

Angajatorii prognozează pentru următoarele trei luni o stabilitate a numărului de salariaţi din acest sector (sold conjunctural +2%).

Managerii întreprinderilor comerciale estimează că preţurile de vânzare cu amănuntul vor creşte (sold conjunctural +20%).

Servicii - Tendinţă de stabilitate a activităţii 

Situaţia economică din sectorul de servicii a fost apreciată ca fiind bună în ultimele trei luni (sold conjunctural +10%), foarte apropiată de aprecierea din decembrie 2008 (sold conjunctural +13%).  

Conform estimărilor din luna ianuarie 2009, cererea de servicii (cifra de afaceri) va cunoaşte, pentru următoarele trei luni, o tendinţă de stabilitate pe ansamblul sectorului, (sold conjunctural +4%).

În sectorul de servicii se estimează, pentru următoarele trei luni şi o stabilitate a numărului de salariaţi (sold conjunctural +6%).

După opinia managerilor, preţurile de vânzare sau de facturare a prestaţiilor vor înregistra o creştere în următoarele trei luni (sold conjunctural +25%).

28 ianuarie 2009