După o dureroasă prăbuşire în 2009, Colliers revine spectaculos pe locul 1 după cifra de afaceri.

20773-imob.jpgÎn 2010, majoritatea brandurilor internaţionale din sectorul consultanţei şi al intermedierilor imobi­liare prezente în România au raportat pierderi financiare imense, ajungând şi la 40% din cifra de afaceri. Excepţie fac Colliers International şi DTZ Echinox. CB Richard Ellis, ocupantul locului 2 în topul celor mai mari agenţii imobiliare din 2009, cu o cifră de afaceri de 13,6 milioane de lei, a publicat doar rezultate parţiale, clasându-se din acest motiv pe poziţia 8 în top 10 al celor mai mari companii de profil.

Al doilea an de criză a adus răsturnări radicale în topul companiilor care oferă servicii de consultanţă imobi­liară. După un an 2009 dezastruos pentru Colliers, provocat de scurge­rea de „creiere" (din fruntea compa­niei plecând mai mulţi manageri va­loroşi), dar şi de desfiinţarea de­par­tamentului rezidenţial, subsi­dia­ra companiei americane din Ro­mâ­nia a reuşit în 2010 să revină pe po­ziţia 1, raportând cea mai mare cifră de afaceri (15,1 milioane de lei) din sector, potrivit datelor Ministerului Fi­nan­ţelor Publice (MFP). În 2009, re­culul Colliers International a în­semnat pierderi de peste 3 milioane de lei şi o cifră de afaceri de 11,9 mi­li­oane de lei, compania ocupând lo­cul 3 în topul celor mai mari consultanţi imobiliari. Performanţa Col­liers nu a fost singulară, în perioada 2009-2010 compania DTZ Echinox suflând permanent în ceafa competitorului său. În 2009, DTZ Echi­nox a avut afaceri de 10,5 milioane de lei, fiind totodată singura firmă din top 5 care nu a înregistrat pier­deri. Un an mai târziu, afacerile DTZ au ajuns la 11,5 milioane de lei, iar profitul la 0,64 milioane de lei.

Pe locurile 3 şi 4 s-au plasat Jones Lang LaSalle şi Cushman & Wake­field, care au raportat comprimări ale cifrelor de afaceri de 23,6%, res­pectiv 53%.

O altă surpriză a clasamentului este ocupantul locului 5 - Prime Pro­perty Advisers (The Advisers). Înfi­in­ţată de foştii manageri ai Colliers International, compania a reuşit în al doilea an de la înfiinţare (2010) să pună pe picioare cea mai profitabilă afacere în segmentul consultanţei pentru clientela corporate . Astfel, conform datelor MFP, firma se află pe locul 1 în topul profitabilităţii, raportând realizarea unui profit net de 2,3 milioane de lei în 2010. În­ca­sările The Advisers au crescut de circa trei ori, de la 1,7 milioane de lei în 2009 la 5 milioane în 2010.

Cine a pierdut teren

Plecarea unor manageri, neadap­tarea la noile tendinţe în materie de servicii imobiliare sau ratarea mo­men­tului potrivit pentru restructu­rarea afacerilor au fost factorii decisivi care au făcut diferenţa pe piaţa consultanţei imobiliare pentru segmentele comerciale. Campioana con­sultanţei şi intermedierilor din 2009, Cushman & Wakefield, nu a reuşit să menţină ritmul în 2010, afacerile prăbuşindu-se cu peste 50%. Pierde­rea financiară s-a adâncit de la 0,7 mi­lioane de lei în 2009 la circa 3 mili­oa­ne în 2010. Pe de altă parte, fuziu­nea la nivel global între Jones Lang LaSalle (JLL) şi King Sturge şi unifica­rea operaţiunilor celor două în Bucu­reşti ar putea aduce în prim-plan un nou jucător cu abonament permanent în top 5 sau chiar top 3 pe piaţa de profil din România - Jo­nes Lang La­Salle. Afacerile celor do­uă compa­nii în 2010 au însumat 11,5 milioane de lei, puţin sub cifra înregistrată de ocupantul locului 2, DTZ Echinox.

Profit din retail şi property management

Întrebat despre sursele profitului, Bogdan Georgescu, directorul general al Colliers International, a declarat pentru SFin că managementul companiei şi-a bazat strategia pe un portofoliu de clienţi care să reprezinte companii stabile financiar, „care şi pe timp de criză şi-au continuat investiţiile sau chiar au început proiecte noi, clienţi cu pro­iecte de calitate, dezvoltate pe baza unei analize atente, ce a ţinut cont de dezvoltarea pieţei pe termen me­diu şi lung. Centrul comercial Gold Plaza din Baia-Mare, proiectul Palas din Iaşi sau Platinum din Bucureşti, al dezvoltatorului Will­brook, sunt doar câteva exemple", declară Geor­gescu. Al doilea aspect important a fost abilitatea echipei de a se adapta noilor nevoi de piaţă. „Coor­do­na­rea unui proiect de expansiune de 2.000 de unităţi pentru un lanţ de supermarketuri sau crearea unei soluţii de evaluare a ipotecilor rezidenţiale bancare care să fie viabilă ca timp de realizare şi cost sunt exemple de inovaţie şi adaptare la problemele şi dorinţele curente ale clienţilor noş­tri", a adăugat managerul Colliers. Ca aport la cifra de afaceri, departamentul de retail a reprezentat principala sursă de venituri, cu o ponde­re de 40%, urmat de divizia de eva­luări şi cea de project management (Building Surveying).

La rândul său, Mihnea Şerbă­nes­cu, director general DTZ Echinox, a explicat că rezultatele pozitive din ultimii ani se datorează răspunsului foarte prompt la primele semne ale recesiunii: „Încă de la jumătatea anului 2008 am diminuat costurile şi am restructurat operaţiunile, concentrând cât mai mult din resursele pe care le aveam asupra segmentelor generatoare de venit". Menţinerea companiei pe profit este explicată de managerul DTZ prin faptul că a fost acordată o importanţă semnificativă dezvoltării serviciilor profesionale - evaluări, property management - încă din perioada de boom al pieţei imobiliare. Acestea au constituit prin­­cipalele surse de venit atunci când serviciile de brokeraj şi-au di­minuat drastic ponderea în cifra de afaceri. Anul trecut s-a simţit o re­ve­ni­re a agenţiei - cu precădere pe segmentele de office şi retail -, tendinţă continuată în 2011.

Încasările departamentelor profesionale - property management şi evaluări - au însumat 50% din veniturile DTZ Echinox de anul trecut. Creşterea cea mai pronunţată de la un an la altul s-a înregistrat în cadrul departamentelor de property mana­gement şi birouri, care şi-au dublat veniturile în 2010.

Cum au făcut banii

DTZ Echinox

Principalele realizări ale di­vi­ziei de property management din cadrul DTZ Echinox au fost preluarea, la începutul anului tre­cut, a managementului Shop­ping City Sibiu şi Shopping City Suceava, două parcuri de retail în proprietatea Argo Real Estate Opportunities Fund şi semnarea contractului pentru relansarea Iris Shopping Center din Titan, ce aparţine Aberdeen Immo­bi­lien. Totodată, departamentul de birouri a intermediat în 2010 în­chirierea a 25.000 mp de spaţii de birouri. Printre principalele tranzacţii se numără închirierea unei suprafeţe de 11.735 mp că­tre Sanador, în clădirea dezvoltată de Castrum Corporation pe strada Sevas­to­pol din Bucu­reşti, un contract de 4.000 mp pentru deschiderea unui centru regional ING Insurances la Cluj, în Amera Tower, şi relocarea A­von în EuroTower, pe o supra­fa­ţă de 1.200 mp. În 2010, DTZ Echi­nox a realizat 350 de rapoar­te de evaluare, pentru proprie­tăţi a căror valoare depăşeşte do­uă miliarde de euro, şi evaluări de portofolii pentru companii precum Petrom, Ţiriac Imobi­lia­re, NEPI, Avrig 35, Dinu Patriciu Global Properties. Compania a livrat, de asemenea, servicii de consultanţă, studii de fezabilita­te şi best use pentru dezvoltatori importanţi: BelRom Real Estate, Ţiriac Imobiliare, Cefin Real Es­ta­te, Băneasa Developments.

Colliers International

Firma a oferit servicii de con­sultanţă cumpărătorului în cea mai mare tranzacţie în do­me­niul investiţiilor din ultimii doi ani. Colliers a acţionat în nu­me­le fondului de investiţii sud-african NEPI în achiziţionarea imobilului de birouri Floreasca Business Park de 36.000 mp, o clădire premium livrată în 2009 de Portland Trust. Preţul de a­chi­­ziţie a atins 100 de milioane de euro. Un alt proiect important a fost deschiderea centrului comercial Gold Plaza Baia-Mare, la care Colliers a fost agentul ex­clu­siv. Anul trecut, compania a mai intermediat vânzarea unui te­ren de 3,5 hectare în Bacău, de­­ţi­nut de Imotrust şi achi­ziţio­nat de Cora pentru o dez­vol­tare comercială.

Departa­men­tul de evaluări şi consultanţă a realizat evaluarea celei mai importante părţi a por­to­foliului imobiliar al CEC Bank, echivalentul a peste 900 de proprietăţi localizate în toată ţara. CEC Bank este cea mai veche ban­că românească şi are cea mai vastă reţea de proprietăţi din sistemul bancar.

În sectorul spaţiilor de bi­ro­uri, echipa Colliers a intermediat tranzacţia în care BDO Conti, una dintre primele 5 companii de audit din România, a închiriat 2.700 mp în Victory Business Center, iar colegii din departamentul spaţiilor industriale au adus Golden Foods, fir­mă activă în industria snacks-uri­lor, în Mil­lenium Logistic Park din zona Po­peşti-Leordeni, unde aceasta a închiriat 6.000 mp.

"Am prognozat o cifră de afaceri de 3,2 milioane de euro pentru 2011 şi o rată a profitului de 10%. Încasările departamentelor profesionale - property management şi evaluări - au însumat 50% din veniturile DTZ Echinox de anul trecut. Creşterea cea mai pronunţată de la un an la altul s-a înregistrat în cadrul departamentelor de property management şi birouri, care şi-au dublat veniturile în 2010"
Mihnea Şerbănescu, director general DTZ Echinox

"Managementul companiei s-a bazat în strategia sa pe un portofoliu de clienţi care să reprezinte companii stabile financiar, care şi pe timp de criză şi-au continuat investiţiile sau chiar au început proiecte noi"
Bogdan Georgescu, director general Colliers International


Sursa

5 septembrie 2011