Economia României nu reuşeşte să fie competitivă, la nivel global. Mai mult, se clasează printre ultimele locuri între economiile din Europa, conform unei analize efectuate de Forumul Economic Mondial. Membrii străini şi locali ai Camerei de Comerţ Româno-Americană trag un semnal de alarmă şi subliniază că autorităţile trebuie să intensifice eforturile pentru a combate această situaţie.

31696-competitivitate.jpgRomânia este clasată pe locul 78 din 144 ţări analizate, în Indexul Competitivităţii Globale 2012-2013, realizat de Forumul Economic Mondial. În acest context, Camera de Comerţ Româno-Americană (organizaţie cu peste 350 membri, companii internaţionale şi locale) readuce în atenţia clasei politice româneşti importanţa implementării unor strategii pentru susţinerea unei creşterii economice, astfel încât România să poată avea o economie competitivă.

RECOMANDARE: Top 10 – Cele mai competitive economii la nivel mondial

Specialiştii Forumului Economic Mondial plasează România în categoria economiilor bazate pe eficienţă, concluzie bazată pe analiza a 12 caracteristici: instituţii, infrastructură, mediul macroeconomic, sănătate şi învăţământ primar, educaţie superioară şi instruire, eficienţa pieţei bunurilor de consum, eficienţa pieţei muncii, dezvoltarea sectorului financiar, deschiderea către noile tehnologii, dimensiunea pieţei, gradul de sofisticare a afacerilor, precum şi inovarea.

În urma analizei, specialiştii internaţionali subliniază că cei mai problematici factori din sectorul afacerilor sunt: corupţia, nivelul taxelor, birocraţia, accesul la finanţare, insuficienţa infrastructurii, inflaţia, instabilitatea politică, numărul insuficient de angajaţi pregătiţi, etica precară de pe piaţa muncii, legi restrictive pe piaţa muncii sau capacitatea insuficientă de inovare.

„Indexul Competitivităţii Globale rămâne o unealtă relevantă, ce oferă oamenilor de afaceri şi guvernelor o perspectivă asupra economiei globale. România avansat două poziţii faţă de anul trecut, ceea ce reprezintă o veste bună, însă ţara noastră încă se află în urma multor state din Europa Centrală şi de Est sau din Uniunea Europeană, astfel că trebuie intensificate eforturile pentru a creşte competitivitatea economică. În afară de dezvoltarea competitivităţii economiei naţionale, în calitate de membru UE, România ar trebui să contribuie în acelaşi timp şi la creşterea competitivităţii economiei europene, la nivel global”, declară Valeriu Nistor, preşedintele Camerei de Comerţ Româno-Americană.

Membrii Camerei de Comerţ Româno-Americană consideră că măsurile concrete pentru creşterea competitivităţii economice ar trebuie să includă şi:

  • Revizuirea şi modernizarea legislaţiei fiscale şi a sistemului fiscal
  • Menţinerea cotei unice de impozitare
  • Reducerea birocraţiei
  • Asigurarea transparenţei procesului decizional prin susţinerea unui proces de consultare cu toate părţile implicate, în scopul clarităţii şi consecvenţei schimbărilor legislative propuse, fără a prejudicia principiile fundamentale de stabilitate şi transparenţă

În acelaşi timp, membrii locali şi internaţionali ai organizaţiei recomandă politici de toleranţă zero faţă de mită şi propun o aplicare eficientă a legislaţiei în domeniu. Totodată, consideră extrem de importante implementarea schemelor de cooperare juridică internaţională pentru combaterea corupţei transfrontaliere, transparenţa totală şi responsabilizarea în administrarea fondurilor publice. De asemenea, nu trebuie neglijate crearea de stimulente pentru retenţia personalului înalt calificat tehnic şi stoparea migrării forţei de muncă, după modelul cu rezultate pozitive din sectorul IT şi încurajarea investiţiilor în industrii cheie pentru export. În acelaşi timp, autorităţile trebuie să acorde o atenţie deosebită creării de stimulente pentru investitori locali şi străini pe baza noilor tehnologii implementate, a numărului de locuri de muncă generate şi a valorii adăugate ridicate pentru export.

 

CITEȘTE ȘI: România iese încet din criză. Românii, poate mai târziu

 

16 septembrie 2013