ŞEDINŢĂ DE GUVERN
COMUNICAT DE PRESĂ XIV

 

Modificarea comisioanelor stabilite în contractul de împrumut bancar şi introducerea de noi comisioane pe parcursul derulării contractului, fără acordul consumatorului, sunt interzise, a decis Executivul în şedinţa de miercuri.

Guvernul a aprobat miercuri, o Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind protecţia consumatorilor.

 Modificările adoptate se referă, în principal, la protecţia consumatorului de servicii financiare dar şi la protecţia consumatorilor de servicii de intermediere imobiliară, la vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, la încheierea şi executarea contractelor la distanţă.

 Astfel, în ceea ce priveşte serviciile financiare, băncile au următoarele obligaţii:

*    să ofere consumatorilor contractele de credit încă din faza pre-contractuală, împreună cu o simulare de costuri;

*     să prezinte costurile totale ale creditului în orice formă de publicitate;

*    să menţioneze în contract toate comisioanele percepute, aferente produsului financiar;

*     să nu majoreze comisioanele pe perioada derulării contractului de credit;

*    în cazul dobânzii variabile, să prezinte indicii în funcţie de care variază aceasta, precum şi formula de calcul;

*     să nu modifice clauzele contractuale fără încheiere unui act adiţional, acceptat de consumator;

*    să notifice consumatorii cu 30 de zile înainte de a decide modificarea unilaterală a clauzelor contractuale referitoare la costuri;

*     să închidă contul curent, aferent contractului de credit / depozit, odată cu finalizarea contractului.

 „Actul normativ urmăreşte să asigure un grad înalt de protecţie a consumatorului de servicii financiare, astfel încât să sporească încrederea consumatorilor în contractele pe care le încheie cu furnizorii de servicii financiare bancare şi nebancare.”, a declarat Dan Vlaicu, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, la finalul şedinţei de guvern de miercuri.     

Modificările cu privire la activitatea bancară separă supravegherea bancară şi politica monetară  de  protecţia clientului, aşa cum se întâmplă la nivelul Uniunii Europene.

 Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) va prelua atribuţiile de control de la Banca Naţională a României, în cazul creditului de consum şi a creditului ipotecar.

În ceea ce priveşte serviciile imobiliare, agenţii imobiliari au obligaţia de a prezenta consumatorilor, în faza pre-contractuală, toate informaţiile esenţiale cu privire la imobilul ce urmează a fi tranzacţionat, inclusiv:

*     surse de zgomot, umezeală, poluare, miros, pericol de inundaţii sau surpări, organizarea în apropiere a unor manifestări populare periodice, istoricul terenului sau al clădirii, posibile dezavantaje ale vecinătăţilor;

*   preţurile practicate în piaţă;

*   situaţia juridică a imobilului;

*   nivelul estimativ al costurilor ce urmează să fie suportate de consumator;

*    nivelul comisionului practicat de agenţia imobiliară.

De asemenea, agenţiile imobiliare nu mai au voie să perceapă penalităţi pentru neefectuarea tranzacţiei, din culpa consumatorului, în cuantum mai mare decât valoarea comisionului pe care acesta îl datora agenţiei în cazul efectuării tranzacţiei.

În ceea ce priveşte vânzarea produselor alimentare şi garanţiile asociate acestora, principalele măsuri reglementate sunt următoarele:

*   producătorul trebuie să informeze despre denumirea produsului, denumirea şi/sau marca producătorului, cantitatea, termenul de valabilitate/data de minimă durabilitate pentru produsele nealimentare sau data limită de consum pentru produsele alimentare/data durabilităţii minimale stabilite de producător durata medie de utilizare, principalele caracteristici tehnice şi calitative, compoziţia, aditivii folosiţi, modul de utilizare, transport, depozitare, conservare sau păstrare, contraindicaţii.

*     produsele se comercializează numai în cadrul termenului de valabilitate şi este interzisă modificarea termenelor de valabilitate înscrise pe produs, pe etichetă, pe ambalaj sau în documentele însoţitoare.

*     consumatorii au dreptul de a pretinde vânzătorilor/prestatorilor de servicii remedierea sau înlocuirea gratuită a produselor şi serviciilor obţinute, precum şi despăgubiri pentru pierderile suferite ca urmare a deficienţelor constate în cadrul termenului de garanţie sau de valabilitate. Vânzătorul/prestatorul de servicii suportă toate cheltuieli legate de aceste deficienţe, situaţie care nu îl exonerează de răspundere pe producător în relaţia cu aceştia.

*    producătorii să folosească în activitatea de producţie şi depozitare spaţii corespunzătoare;

*    producătorii să oprească livrările, respectiv să retragă de pe piaţă şi/sau de la consumatori produsele care nu îndeplinesc caracteristicile prescrise şi care ar putea afecta viaţa, sănătatea, securitatea ori interesul consumatorilor.

În cazul nerespectării dispoziţiilor referitoare  informarea consumatorului, încă din faza pre-contractuală, asupra tuturor condiţiilor contractuale, sau în cazul modificării comisioanelor stabilite în contractul de împrumut bancar şi introducerea de noi comisioane pe parcursul derulării contractului, fără acordul consumatorului, se sancţionează cu amendă contravenţională de la 5.000 lei la 50.000 lei.

 În cazul nerespectării dispoziţiilor referitoare la obligativitatea agenţilor imobiliari de a prezenta consumatorilor, în faza pre-contractuală, toate informaţiile esenţiale cu privire la imobilul ce urmează a fi tranzacţionat, se sancţionează cu amendă contravenţională de la 3.000 lei la 30.000 lei.

 Biroul de presă