Pentru a avea un număr mai mare de camere nu este necesară schimbarea locuinţei. O variantă mai ieftină este recompartimentarea. Dezavantajul însă este faptul că obţinerea autorizaţiilor durează destul de mult.

Expertiza tehnică, cea mai importantă

Primul pas în recompartimentarea unui spaţiu, indiferent că este vorba despre un apartament cu câteva camere, o garsonieră sau o locuinţă de tip vilă, este modificarea poziţiei sau dimensiunilor unor pereţi, respectiv demolarea sau adăugarea unora noi.

Obţinerea unei autorizaţii de construire este în general simplă, dacă facem abstracţie de timpul necesar fiecărui pas în acest proces.

Mai întâi trebuie contactat un specialist, în acest caz un arhitect autorizat.

Primul pas va fi obţinerea unui certificat de urbanism, în care descriem ce modificări avem de gând să facem. În baza acestuia, se va realiza o expertiză tehnică, care va confirma faptul că modificările nu afectează clădirea din punct de vedere structural.

Această expertiză, împreună cu celelate avize solicitate de certificatul de urbanism (avizul proiectantului inţial al clădirii, avizul de la Inspecţia de Stat în Constructii sau aviz de la salubritate), împreună cu proiectul de autorizare care conţine toate modificările, desenate şi ştampilate de către un architect autorizat, se depun la primăria sectorului în care este localizată clădirea. Astfel, se obţine autorizaţia de construire.

Extrem de importantă este însă şi abordarea din punct de vedere structural, pentru că în cazul unui apartament aflat într-o clădire veche, modificările pot afecta siguranţa întregii clădiri.

Din punct de vedere al spaţiului pe care vrem să-l obţinem, în principiu recurgem la varianta recompartimentării pentru a ajunge la o mai bună împărţire a spaţiului, atât din punct de vedere al utilizării funcţionale cât şi din punct de vedere al dimensiunii şi numărului de camere.

Pentru a avea un număr mai mare de camere nu este necesară schimbarea locuinţei. O variantă mai ieftină este recompartimentarea. Dezavantajul însă este faptul că obţinerea autorizaţiilor durează destul de mult.

Sursa

11 noiembrie 2009