Recepţia locuinţei este momentul mult aşteptat de orice nou proprietar, dar este şi ultima şansă de a-i spune constructorului să modifice orice aspect legat de finisaje, momentul în care trebuie verificat cu mare atenţie dacă instalaţiile sunt complet funcţionale. La final, este actul prin care clientul semnează că acceptă să preia locuinţa şi că aceasta poate fi utilizată.

23995-procedure-to-establish-real-estate-business.jpgActul de recepţie a lucrărilor de construcţie parafează înţelegerea dintre client şi constructor, atestând îndeplinirea obligaţiilor contractuale din partea executantului. Recepţia se face atât la construcţii noi, cât şi la finisarea unor lucrări în locuinţele mai vechi, de tipul modificărilor, modernizărilor, consolidărilor. Procesul cuprinde două etape: recepţia preliminară (la terminarea lucrărilor) şi recepţia finală (la expirarea perioadei de garanţie).

Recepţia preliminară

În prima etapă, după alegerea prestatorului de servicii, acesta trebuie să comunice în scris beneficiarului termenul de finisare a lucrărilor prevăzute în contract. Acest document (sau comunicare) se transmite mai departe către dirigintele de şantier.

Comisia de recepţie a lucrărilor de construcţie şi a instalaţiilor se stabileşte de către client (numit „investitor" de către lege) şi trebuie să fie alcătuită din cel puţin cinci membri – clientul, un delegat al administraţiei publice locale pe raza căreia se află construcţia şi specialişti în domeniu (de exemplu un arhitect, ingineri pentru instalaţii termice, sanitare, electrice, şeful de şantier). Cu toate acestea, sunt situaţii în care comisia poate fi alcătuită şi din doar doi membri – proprietarul şi reprezentantul administraţiei publice locale. Aceste situaţii speciale se aplică în cazul recepţiilor pentru construcţiile provizorii, pentru locuinţele parter, parter şi un etaj, cu înălţimea de cornişă de maximum 8 mp, cu cel mult patru apartamente, cu suprafaţa desfăşurată de maximum 150 mp, precum şi pentru anexele gospodăreşti ale acestora.

La sfârşitul acestei vizite în prezenţa comisiei, se încheie un proces verbal de recepţie, semnat de toţi membrii comisiei. Aici trebuie menţionate toate defecţiunile şi toate neîndeplinirile sarcinilor stabilite, deoarece din acest punct începe perioada de garanţie a lucrărilor, perioadă în care totul se poate remedia gratuit. Garanţia se oferă numai de către o firmă autorizată şi este asigurată în baza unui contract. În cazul colaborării cu o echipă de muncitori „la negru", nu este recomandată plata lucrărilor înainte de recepţie şi, în mod special, înainte de reparaţii (acolo unde este cazul). Altfel este foarte probabil să fie nevoie de costuri suplimentare.

Există posibilitatea ca anumite lucrări, care nu sunt în regulă, să fie prezentate de către prestator într-o lumină favorabilă, în special cu ajutorul limbajului tehnic, cu argumente „fundamentate tehnic". În aceste situaţii este recomandată consultarea cu alţi executanţi şi specialişti, pentru o opinie secundă.

Recepţia finală

După expirarea perioadei de garanţie, nu mai târziu de 15 zile după data prevăzută în contractul cu prestatorul de servicii, este necesară reconvocarea aceleiaşi comisii, cu aceiaşi membri, pentru a face recepţia finală.

În prezenţa acestora, se încheie un proces verbal de recepţie finală, document prin care constructorul atestă îndeplinirea tuturor obligaţiilor legale (tot ce este prevăzut în contract) şi a documentaţiei de execuţie.

Dacă mai sunt detalii de finisat sau mici reparaţii de făcut, acestea trebuie încheiate înainte de semnarea acestui proces verbal, deoarece acesta reprezintă actul final semnat cu firma de construcţii. După ce se semnează acest act de recepţie finală, se consideră expirată perioada de garanţie a lucrării, cu excepţia viciilor ascunse ale structurii de rezistenţă (armături neînglobate, goluri).

Specialiştii în domeniu recomandă ca recepţiile să fie pe faze de execuţie, deoarece în acest caz este verificată de la început structura de rezistenţă, control executat de dirigintele de şantier şi de inginerii de rezistenţă. În afară de ochiul vigilent al acestora, este condica de betoane, care este o oglindă a corectitudinii execuţiei amestecurilor pentru structura de rezistenţă.

 

CITEȘTE ȘI: Proiectul casei – împrumutat sau personalizat?


 

23 martie 2012