Guvernul pune piciorul în prag: proprietarii care au case cu faţade degradate trebuie să le repare de urgenţă. Dacă nu vor face acest lucru, atunci statul va începe demersurile în numele lor, iar cheltuiala va fi suportată tot de proprietar.

17135-cladiri-vechi.jpgGuvernul a adoptat, la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, Legea privind măsurile de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor. Această măsură a fost urgentată pentru că în ultimul timp au crescut îngrijorător accidentele grave provocate de desprinderea unor bucăţi din faţadele sau terasele clădirilor.

"Totodată, nivelul avansat de degradare a faţadelor clădirilor generează scăderea calităţii arhitectural-ambientale a cadrului urban construit, scăderea calităţii mediului şi vieţii în comunitate şi diminuarea interesului social, economic şi turistic în şi pentru zonele afectate", se arată într-un comunicat al ministerului.

Demersurile pentru reabilitarea faţadelor sunt prezentate de Guvern ca fiind la îndemâna oricui. Deşi cheltuiala se face din banii proprietarului, statul va facilita acordarea de credite bancare de la instituţii de credit, cu garanţie guvernamentală şi cu dobândă subvenţionată. Finanţarea va fi împărţită astfel: minimum 10% din surse proprii ale beneficiarului şi maximum 90% prin credit garantat prin Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii. Perioada de rambursare a creditelor bancare cu garanţie guvernamentală şi cu dobândă subvenţionată este de maximum cinci ani.

Statul finanţează integral reabilitarea faţadelor celor nevoiaşi

În cazuri excepţionale, autorităţile administraţiei publice locale pot asigura, prin bugetul local, finanţarea integrală a lucrărilor pentru proprietarii de locuinţe care nu au posibilitatea de a plăti sumele care le revin. Acest lucru se face la cerere, ca măsură de protecţie socială. Pentru a obţine această facilitate, proprietarii trebuie să facă dovada că veniturile medii nete lunare pe membru de familie sunt sub salariul mediu lunar pe economie. De asemenea, statul poate cofinanţa cheltuielile aferente lucrărilor în cazul clădirilor amplasate în zone protejate, în centrele istorice ale localităţilor sau în zone unde se află monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial.

Proprietarii care refuză să înceapă lucrările vor fi notificaţi de autorităţile administraţiei publice locale să înceapă lucrările. Acestea trebuie demarate în 12 luni de la notificare. În unele cazuri, acest termen poate fi prelungi cu şase luni. Dacă nici atunci nu se execută lucrările necesare, primăria poate solicita consiliului local aprobarea executării de către autoritatea administraţiei publice locale a lucrărilor de intervenţie, în numele şi pe cheltuiala deţinătorilor notificaţi. Adică statul plăteşte lucrările, dar îşi recuperează apoi banii de la proprietar până la data recepţiei finale a lucrărilor de intervenţie executate.


21 martie 2011