În cartierul Primăverii, la poarta lui Traian Băsescu, se derulează o tragicomedie regizată de RAAPPS (Regia Autonomă Administraţia Patrimo­niu­lui Protocolului de Stat), în ro­lu­ri­le principale evoluând perso­naje foar­te cunoscute din viaţa preşedintelui României.

18432-166453-jf-7630.jpgMioara Roman, fosta soţie a lui Petre Roman, este la un pas de a fi evacuată din casă, iar casa este la un pas de a fi demolată de RAAPPS, pentru că în curtea Mioarei Roman, la zece metri de casa acesteia, creşte un bloc al lui Puiu Popoviciu şi blocul are nevoie de grădină.

În 24 februarie a fost publicată în Monitorul Oficial o Hotărâre de Guvern prin care imobilul din Strada Gogol numărul 2 a fost trecut din proprietatea publică a statului în pro­prietatea privată a statului.

În nota de fundamentare a Ho­tă­râ­rii de Gu­vern scrie că acest fapt are în vedere două aspecte: "o parte din terenul aferent construcţiei face obiectul De­ci­ziei de restituire nr. 218/04.08.2010, iar cealaltă parte nu mai îndeplineşte cri­teriile pentru a se încadra în categoria imobilelor care sunt de uz pu­blic care să permită folosinţa genera­lă sau să de­ser­veas­că un serviciu public". Adică, scrie în documentul Gu­ver­nului, "în pre­zent la limita imobi­lului a fost ridicată o nouă cons­trucţie, iar din acest mo­tiv imobilul în ca­u­ză nu mai în­de­­pli­ne­şte criteriile de si­gu­ranţă cerute de lege".

Imobilul în cauză este locuinţa fostului premier Petre Roman, în care locuieşte acum fosta sa soţie, Mioara Roman. Vila are 167 de metri pătraţi locuibili şi un mare defect: are un bloc în construcţie chiar în curte, la zece metri de uşa de la intrare. Blocul are o poveste interesantă şi veche de câţiva ani.

În iunie 2006, omul de afaceri Mihai Cuptor, un cunoscut membru al reţelei Bittner-Petracche-Cocoş, a intrat în posesia unei suprafeţe de peste 950 mp pe Strada Nikolai Gogol nr. 2. Povestea retrocedării unei părţi din acest teren a început în mar­tie 2001. Atunci, cetăţeanul Dan Ro­pală, respectând toate procedurile le­gale, a notificat RAAPPS că-şi vrea te­renul înapoi, ca fost proprietar. Este vor­ba despre 456 mp. După cinci ani de aşteptare, adi­că în ianuarie 2006, RAAPPS ia ho­tărârea să înapoieze te­­renul pro­pri­etarului de drept. În fe­­bruarie, Ropală a intrat în posesie, în martie acesta a vândut terenul unei so­cietăţi, iar, trei luni mai târziu, cei 456 mp au ajuns în posesia lui Cuptor.

Odată cu tre­cerea în proprietate a celor 456 mp, Mihai Cuptor mai intabulează o altă su­pra­faţă, de 494 mp, aflată pe Gogol nr. 2A, fix în curtea familiei Roman. Con­form Cărţii Funciare, cele două su­prafeţe au fost ali­pite, rezultând un teren de peste 950 mp.

În martie 2007, Mihai Cuptor a pri­mit de la Pri­­măria Sectorului 1 au­­to­rizaţia de cons­trucţie nr. 250/9/G/8366 pentru ri­­di­­carea unui bloc P plus 4. Blocul nu a fost terminat, el se află în construcţie şi muncitorii lucrează în fiecare zi sub feres­trele Mioarei Roman. Pentru con­stru­i­rea blocului, din curtea fa­mi­­liei Ro­man a fost tăiată o livadă de meri şi un arbore Ginkgo biloba - spe­­cie pro­te­jată - bătrân de 80 de ani.

Numai că, aşa cum a declarat Mi­oa­ra Roman pentru Jurnalul Na­ţi­o­nal, construcţia nu îi mai aparţine lui Mi­hai Cuptor, ci celebrului om de afa­ceri apropiat familiei Băsescu, Puiu Popoviciu.

"Colonelul Cuptor i-a vândut cons­trucţia lui Puiu Popoviciu cu un aşa-zis contract", susţine Mioara Roman, care acuză ilegalitatea întregii afaceri. Aceasta susţine că miza este terenul de la numărul 2, care, aşa cum figurează în inventarul RAAPPS, are o suprafaţă de 1.478 de metri pătraţi şi care poate servi drept minunată curte pentru viitoarea casă a familiei Popoviciu. Căci, aşa cum se vehiculează, în blocul aflat în construcţie ar urma să se mute omul de afaceri împreună cu soţia şi copiii.

De altfel, vila Mioarei Roman va fi demolată, aşa cum rezultă din nota de fundamentare a Hotărârii de Guvern prin care a fost trecută în pa­trimoniul privat al statului, fiind considerată o clădire şubrezită de construcţia de alături.

Un singur obstacol mai stă în calea fericirii lui Popoviciu: Mioara Roman. Motiv pentru care aceasta a primit de la RAAPPS un ordin de evacuare din casă, pentru că nu şi-a plătit chiria de 5.995 de euro pe lună. Mioara a plătit, până în noiembrie 2008, o chirie lunară de 2.000 de lei.

O ordonanţă de urgenţă dată în toamna acelui an a schimbat însă radical lucrurile şi familia fostului premier a fost obligată la plata a aproape 6.000 de euro pe lună. Aşa se face că datoriile la chirie au ajuns la peste 150.000 de euro, sumă pe care doamna Roman spune că nu are cum să o achite şi nici nu este de acord cu acest lucru.

"Noi am investit în această casă, care nu este nicidecum un palat, aşa cum s-a scris timp de 20 de ani, peste 62.000 de euro. Am schimbat inclusiv instalaţiile, faianţa şi gresia, am reparat şi acoperişul pe banii noştri, căci era o nenorocire de casă, lăsată în paragină. În toţi aceşti ani de când locuim aici nu am primit nici un fel de serviciu de asistenţă de la RAAPPS, nimic nu s-a făcut pe banii statului. Nu am primit nici dreptul să ne cumpărăm casa, aşa cum au primit alţii, iar acum, după ce am primit ordinul de evacuare, nu am reuşit să vorbesc cu nimeni din RAAPPS, pentru că nimeni nu a dorit să stea de vorbă cu mine", a explicat Mioara Roman.

Aceasta susţine că "până în 2001 RAAPPS a fost o miză politică, iar după 2001 a devenit o miză de şpagă".


Sursa