Hotărârea privind Programul „Renaşterea satului românesc – 10 case pentru specialişti”, având drept scop atragerea specialiştilor în mediul rural. Programul urmează a fi derulat prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în urma propunerilor primite de la autorităţile administraţiei publice locale, cu finanţare din surse ale bugetului de stat alocate cu această destinaţie prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.

10151-1.jpgProgramul prevede construirea a câte 10 locuinţe de serviciu în fiecare comună din România, în mod excepţional numărul acestora putându-se ridica la maximum 15, acolo unde sunt înregistrate mai multe cereri în acest sens.

Locuinţele urmează a fi distribuite spre închiriere tinerilor specialişti care decid să îşi desfăşoare activitatea în comunitatea respectivă şi care nu deţin în proprietate o locuinţă aflată în perimetrul comunei. Cele 10 locuinţe urmează a fi repartizate prioritar tinerilor specialişti cu vârsta sub 35 de ani, personalului didactic (minimum 50%), medicilor şi asistenţilor medicali şi poliţiştilor, acolo unde este cazul.

Autorităţile locale vor pune la dispoziţie loturi de teren de minimum 500 m2 pentru construirea fiecarei locuinţe. Casele vor avea suprafaţa construit desfăşurată de 100 m2 pentru locuinţele cu 2 camere, respectiv de 120 m2 pentru locuinţele cu 3 camere. Utilităţile şi dotările tehnico-edilitare se vor realizeaza prin obiective de investiţii promovate de consiliile locale ale comunelor, în corelare cu programul de construcţie de case pentru specialişti sau prin includerea în programe specifice derulate de MDRT.

Închirierea locuinţelor construite prin acest program se va face în condiţiile prevăzute de Legea locuinţei, terenul aferent urmând a fi dat în folosinţă gratuită chiriaşului. Acolo unde se consideră oportun, consiliile locale pot hotărî achitarea chiriei din bugetele locale, în condiţiile legii. Contractele de închiriere vor fi valabile exclusiv pe timpul desfăşurării activităţii profesionale a beneficiarilor în comunitatea respectivă. Casele construite prin program vor aparţine exclusiv domeniului public şi nu vor putea fi vândute.

23 februarie 2010