Programul de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri oferă cea mai mică dobândă de pe piaţă pentru linii de credit pentru capital de lucru.

34705-fngcimm.jpgCei mai mulţi întreprinzători solicită linii de credit pentru capital de lucru, iar această nevoie este în acest moment satisfăcută la cele mai scăzute costuri de pe piaţă (ROBOR 3M+max. 3,5%/an) prin Programul guvernamental de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobat prin OUG 92/2013 şi HG 936/2013.

Uşor de accesat, acest Program facilitează accesul la finanţări în valoare de maxim 5.000.000 lei/I.M.M., acordate pe o perioadă de maxim 24 de luni, cu posibilitatea prelungirii cu maxim 12 luni.

Pe lângă avantajul de necontestat al costului, liniile de  credit pot fi garantate de stat prin intermediul FNGCIMM  într-un procent de maxim 50% din valoarea finanţării.

Garanţia se acordă la cererea băncii după aprobarea liniei de credit de către instituţia finanţatoare, prima de garantare datorată de beneficiarul programului ridicându-se la nivelul de 1,99% din valoarea garanţiei aprobate (1,50% comision de risc cuvenit Ministerului Finanţelor Publice+0,49% comision de administrare cuvenit FNGCIMM).

Cele mai active bănci finanţatoare care au accesat plafonul de garantare de 2 miliarde lei aprobat pentru acest program sunt, în această ordine, CEC Bank, Banca Transilvania, Banca Comercială Carpatica, Banca Comercială Română.

„Încurajăm întreprinzătorii să solicite băncilor linii de credit pentru capital de lucru în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, reglementat prin OUG 92/2013 şi HG 936/2013 pentru a putea profita de cea mai avantajoasă dobândă şi de cerinţele reduse de garanţii.”- a declarat doamna Silvia Ciornei-Preşedinte FNGCIMM.

* * *

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN) este o instituţie financiară nebancară, cu capital de risc, înfiinţată în scopul facilitării accesului IMM-urilor la finanţări, prin acordarea de garanţii pentru instrumentele de finanţare contractate de la bănci comerciale sau din alte surse.

FNGCIMM instrumentează programe guvernamentale destinate relansării economice, dezvoltării mediului de afaceri, precum şi creării şi susţinerii de locuri de muncă, funcţionând ca o societate comercială pe acţiuni, cu acţionar unic statul român, sub supravegherea prudenţială a Băncii Naţionale a României. Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi întreprinderi mijlocii este un program multianual, pe o perioadă de 36 luni, de încurajare şi de stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici şi întreprinderilor mijlocii prin acordarea de linii de credit pentru capital de lucru, de către finanţatori, cu garanţie de stat aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 şi HG nr. 936/2013.

FNGCIMM  SA - IFN colaborează pentru acest Program cu următoarele instituţii financiare Banca Transilvania, BRD Groupe Societe Generale, CEC Bank, ING Bank, Banca Românească, Banca Comercială Carpatica, Intesa Sanpaolo Bank, Alpha Bank, Banca Comercială Romană, Piraeus Bank, Bancpost, Leumi Bank, Banca Romana de Credite si Investitii S.A., Veneto Banca S.c.p.a. Italia Montebelluna, Banca Comerciala Feroviară, Volksbank, OTP Bank, Marfin Bank, Nexte Bank.

23 July 2014