Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului nu a suspendat programul de construcţie a locuinţelor pentru tineri prin ANL şi nici pe cel de reabilitare termică a locuinţelor.

În urma reducerii bugetului ministerului cu 10%, şi bugetele alocate acestor programe au fost reduse, însă în niciun caz, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului nu renunţă la construcţia de locuinţe şi la reabilitarea termică.

Reducerea bugetului de stat alocat unui program atrage după sine reducerea numărului de obiective de investiţii finalizate în cadrul programului respectiv. Astfel, diminuarea fondurilor alocate de la bugetul de stat construcţiei de locuinţe pentru tineri prin ANL presupune finalizarea în acest an a unui număr de aproximativ 1.400 de locuinţe, faţă de 7.000 de locuinţe câte ne propusesem la începutul lui 2010. În ceea ce priveşte programul de reabilitare termică, bugetul MDRT pe anul în curs nu a permis contractarea de lucrări noi, ci doar finalizarea celor 29.000 de locuinţe contractate în 2009.

Pentru rezolvarea problemelor de locuire ale tinerilor şi pe cele de reabilitare termică a clădirilor, Ministerul a luat o serie de măsuri menite să compenseze diminuările de buget. Astfel, MDRT a dat posibilitatea tinerilor chiriaşi să cumpere locuinţele ANL în condiţii avantajoase, banii rezultaţi din vânzare urmând a fi folosiţi pentru construcţia de noi locuinţe. În acelaşi context, MDRT a reglementat parteneriatul public-privat pentru construirea de locuinţe destinate tinerilor, ceea ce înseamnă că proiectele de acest tip vor putea fi derulate şi cu finanţare privată.

În ceea ce priveşte reabilitarea termică, Ministerul a iniţiat un program complementar celui reglementat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe. Noul program, reglementat de Ordonanţa de urgenţă nr. 69/2010, permite finanţarea acestui tip de lucrări direct de către beneficiar, prin credite acordate de CEC, garantate de stat şi cu dobândă subvenţionată prin MDRT.

Ministerul va continua demersurile de identificare a unor surse de finanţare alternative pentru programele anunţate ca prioritare, printre care se numără şi programul de construcţie de locuinţe pentru tineri prin ANL, precum şi programul de reabilitare termică a locuinţelor.

 

20 august 2010