Autoritățile și instituțiile din administrația publică centrală și locală sunt scutite de la plata taxelor pentru înregistrarea în evidențele de cadastru și carte funciară a proprietăților care aparțin primăriilor sau se află în patrimoniul statului.

43153-ancpi1.pngPotrivit unui comunicat de presă emis de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), această măsură a fost luată prin modificarea Ordinului directorului general al ANCPI nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de ANCPI și instituțiile subordonate. Actul normativ a intrat în vigoare în data de 26 iunie 2020.

Noua reglementare se aplică indiferent dacă autoritățile și instituțiile din administrația publică centrală și locală solicită înregistrarea imobilelor în regim normal sau de urgență.

Principalul scop al acestei modificări legislative constă în accelerarea Programului național de cadastru și carte funciară 2015-2023 (PNCCF), care prevede înregistrarea tuturor imobilelor de pe teritoriul Românei în evidențele de cadastru și carte funciară până la finalul anului 2023.

În cadrul PNCCF, lucrările se derulează la nivelul întregii localități sau pe sectoare cadastrale. Programul este finanțat din veniturile proprii ale ANCPI - peste patru miliarde de lei, dar și din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, în valoare de aproximativ 313 de milioane de euro. O altă sursă de finanțare poate fi bugetul local al primăriilor.

 

30 June 2020