Ministerul de Finanţe are în vedere modificarea programului Prima Casă, prin acordarea de drepturi suplimentare beneficiarilor. Cei care reuşesc să ramburseze anticipat tot împrumutul vor putea să vândă locuinţa şi în primii 5 ani, iar lucrările de îmbunătăţire sau chiar schimbarea imobilului se vor face mai uşor.

23335-148228maxim.jpgProgramul Prima Casă va împlini 3 ani de funcţionare în luna iunie, iar Ministerul de Finanţe are în vedere cu această ocazie modificarea  parţială a reglementărilor aferente. Dacă propunerile vor fi adoptate, atunci programul va oferi mai multă flexibilitate celor care doresc să treacă la "a doua casă" sau doresc să îmbunătăţească calitarea locuinţei achiziţionate.

1. Vânzare posibilă şi în primii 5 ani

În prezent, legislaţia aferentă programului Prima Casă interzice proprietarilor posibilitatea de a înstrăina imobilul achiziţionat în primii 5 ani.

Interdicţia îi afectează în special pe cei care doresc să îşi schimbe locuinţa în primii 5 ani cu una mai mare sau pur şi simplu vor să vândă imobilul şi să ramburseze anticipat datoria către bancă.

În aceste condiţii, nici băncile nu au dezvoltat produse de refinanţare care să permită mutarea ipotecii la un alt imobil şi trecerea către un credit ipotecar standard.

Conform proiectului propus, "în cazul rambursării anticipate a finanţării înainte de expirarea termenului de 5 ani, interdicţiile de înstrăinare se radiază în condiţiile legii".  Astfel, legea ar prevede, fără echivoc, că toate sarcinile impuse cu obţinerea garanţiei de stat vor dispărea, dacă împrumutul a fost achitat.

2. Lucrări de modernizare doar cu acordul Ministerului de Finanţe

O altă modificare a programului ţine de modul în care proprietarii pot face modificări imobilului achiziţionat.

În vederea protejării valorii imobilului şi pentru a permite realizarea de lucrări care cresc valoarea locuinţei (inclusiv reabilitare termică), MFP şi banca trebuie să îşi exprime acordul cu privire la lucrările de intervenţie sau extindere, chiar dacă acestea nu necesită obţinerea unei autorizaţii de construcţie, atâta vreme cât se înscriu în Cartea Funciară.

Beneficiarii au obligaţia de a extinde ipoteca şi asupra investiţiilor efectuate.

Această modificare legislativă este motivată de MFP prin faptul că "neexprimarea acordurilor de către MFP, aşa cum este specificat în conţinutul ordonanţei, ar avea efect negativ asupra posibilităţilor de realizare a lucrărilor de intervenţie asupra blocurilor de locuinţe care implică realizarea de intervenţii (reabilitare termică), de care profită direct şi indirect ceilalţi proprietari din imobil şi implicit statul".

Totodată, având în vedere perioada mare de timp pentru care se acordă creditul, de până la 30 de ani, MFP estimează că astfel de solicitări vor fi din ce în ce mai numeroase în perioada următoare.

"Neadoptarea unor măsuri imediate, prin ordonanţă de urgenţă, ar impieta asupra capacităţii de rambursare a ratelor scadente din creditul garantat şi ar conduce la reale dificultăţi în ceea ce priveşte rambursarea ratelor creditelor de către beneficiari", se menţionează în nota de fundamentare.

3. Schimbarea imobilului în cazul viciilor ascunse

Un alt aspect pe care Ministerul Finanţelor îl doreşte clarificat este acordarea dreptului unui beneficiar de a renunţa la imobilul achiziţionat, în condiţiile în care acesta se dovedeşte a avea vicii ascunse.

Conform modului în care este structurată în prezent legislaţia, odată achiziţionat un imobil, chiar dacă dacă beneficiarul renunţă la contract din vina vânzătorului şi a imobilului neconform, nu va mai putea ulterior să achiziţioneze o nouă locuinţă tot prin programul Prima Casă.

"Actele normative care reglementează programul Prima Casă impun obligativitatea achiziţionării unei singure locuinţe în cadrul programului şi nu prevăd la acest moment posibilitatea exprimării acordului MFP cu privire la solicitările unor beneficiari ai programului constând în acordarea permisiunii de a schimba sau de a achiziţiona o altă locuinţă decât cea achiziţionată iniţial în cadrul programului, în virtutea garanţiei din partea vânzătorului pentru viciile ascunse ale locuinţei", se arată în nota de fundamentare a proiectului legislativ.

 

Sursa

7 februarie 2012