Un proiect de lege care prevede scutirea locatarilor și operatorilor economici de la plata chiriei pentru maxim 90 de zile a fost adoptat, ieri, de Senat. Propunerea de act normativ va fi dezbătută și de Camera Deputaților, care este for decizional în acest caz.

43020-chirii.jpgPotrivit proiectului de lege, locatarii, operatorii economici, profesioniștii, autoritățile publice și entitățile juridice de drept privat a căror activitate a fost întreruptă sau restrânsă prin aplicarea unor acte ale autorităților publice în perioada de aplicare a stării de urgență pot suspenda la cerere plata chiriei pentru folosința imobilelor înregistrate ca sedii sau puncte de lucru, fără plata dobânzilor și alte penalități asemănătoare.

Totodată, proiectul de act normativ prevede ca locatorii care nu încasează contravaloarea chiriei ca urmare a aplicării suspendării sunt scutiți de la plata obligațiilor față de bugetul de stat aferente chiriilor neîncasate pe perioada stării de urgență și față de bugetele locale în privința impozitelor și taxelor pe clădiri și teren, „care se datorează proporțional cu numărul de zile din anul 2020, cu excepția perioadei de aplicare a stării de urgență și suspendării plății chiriei pentru folosința imobilelor”.

Proiectul precizează că aceste facilități vor fi aplicate pe toată durata stării de urgență, însă nu mai mult de 90 de zile, „calculându-se pentru fracție din fiecare lună”, iar contractele de închiriere vor fi prelungite cu durata pentru care s-au aplicat scutirile.

2 aprilie 2020