Fără a lua în seamă amendamentele şi propunerile asociaţiilor de proprietari şi ale Guvernului, Parlamentul a adoptat o lege prin care îi pune pe proprietarii care achită la timp sumele datorate să plătească pentru restanţieri penalităţile.

sursa foto:www.vestic.roAsta pentru că, dacă asociaţia de proprietari poate amâna restanţierii, furnizorii de utilităţi nu iartă, iar banii trebuie plătiţi de cineva. Adică de bun-platnici.  A fost publicată în Monitorul Oficial legea conform căreia proprietarii restanţieri, care îşi achită integral cotele de contribuţie la cheltuielile asociaţiilor de proprietari în termen de 12 luni, vor fi scutiţi de la plata penalităţilor generate de suma restantă cu titlu de bază. Prin cotele de contribuţie la cheltuielile asociaţiilor de proprietari se înţelege datoria cu titlu de bază fără suma rezultată din penalităţi.

 Este vorba despre M.O. nr. 502 şi despre Legea nr. 175 din 16/07/2010 pentru modificarea Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari. Din această lege nu e clar cine va plăti penalităţile către furnizorii de apă sau de gaze. Cel mai probabil, aceste penalităţi vor fi plătite de proprietarii bun-platnici. "Această iniţiativă transferă sarcina de asigurare a protecţiei sociale de la autorităţile publice către proprietari. În plus, este o imixtiune în relaţiile contractuale între asociaţiile de proprietari şi societăţile furnizoare de servicii", a declarat Mihai Mereuţă, preşedintele Ligii Asociaţiei de Proprietari Habitat.

Acesta adaugă că prin acest act normativ se încalcă şi Codul Civil. Astfel, Parlamentul intervine şi anulează obligaţii contractuale existente, acest lucru contravenind Codului Civil, art. 969, conform căruia „conventiile legal făcute au putere de lege între părţile contractante". Astfel, datoriile şi penalităţile nu pot fi anulate printr-o simplă ştergere. Statul ar trebui astfel să vină cu o serie de compensaţii, altfel determină blocaje financiare. Preşedintele Habitat sugerează celor 254 de deputaţi care au votat pentru aceasta iniţiativă să reglementeze sisteme eficiente de direcţionare a suportului social către persoanele care se confruntă cu adevarat cu dificultăţi, asta pentru că printre restanţierii la întreţinere există extrem de mulţi locatari care nu din cauza problemelor financiare întârzie la plată.  

 

26 iulie 2010