Autoritățile locale din municipiul Oradea încep lucrări de reabilitare a două clădiri cu valoare cultural-arhitecturală situate în Ansamblul Urban - Centrul Istoric Oradea. Totodată, pentru a atrage investitori, primăria orașului va cumpăra un teren de circa 95.000 de mp în Parcul Industrial Eurobusiness I Oradea, după ce Consiliul local a aprobat exercitarea dreptului de preempțiune.

Palatul Rimanóczy Kálmán Senior – trei milioane de lei

Una dintre cele mai frumoase clădiri din Oradea, Palatul Rimanóczy Kálmán Senior, va fi reabilitată în cadrul Programului Multianual pentru realizarea lucrărilor de protejare și intervenție asupra clădirilor cu valoare cultural-arhitecturală situate în Ansamblul Urban - Centrul Istoric Oradea. Construit în anul 1905, Palatul Rimanóczy Kálmán Senior este o copie, la o altă scară și mult simplificată, a palatului venețian Cá d'Oro.

Lucrările de restaurare și reabilitare ale construcției cunoscute și sub denumirea de Casa Venețiană constau în: consolidarea elementelor originale, respectiv înlocuirea celor degradate ale șarpantei, ignifugarea și tratarea antibacteriologică a tuturor elementelor de lemn, schimbarea integrală a învelitorii, rezidiri locale ale coșurilor de fum, montarea unei instalații de paratrăznet, refacerea tencuielilor, zugrăveli cromatice, restaurarea integrală și unitară a tâmplăriilor spațiilor locative, confecționarea sau restaurarea elementelor decorative, restaurarea integrală a feroneriilor, refacerea tâmplăriei din curtea interioară, înlocuirea sistemului de colectare a apelor pluviale etc.

Valoarea investiției este de aproape trei milioane de lei (fără TVA). Lucrările, care vor dura un an și jumătate, vor fi executate de asocierea Drum Asfalt SRL - SC Trameco SA, montarea schelelor urmând să înceapă pe 1 octombrie 2018.

Reabilitarea fațadei Palatului Klobusitzky – 700.000 de lei

O altă clădire cu valoare cultural-arhitecturală, situată în Centrul Istoric al municipiului Oradea și care va fi reabilitată în perioada următoare de autoritățile locale este Palatul Klobusitzky.

Primăria Oradea va cheltui circa 700.000 de lei (fără TVA) pentru reabilitarea fațadelor exterioare, a tâmplăriei și a acoperișului Palatului Klobusitzky. Lucrările vor dura un an de zile, însă nu vor începe imediat, întrucât contractul de execuție a fost reziliat, iar proiectul a fost revizuit. Astfel, vor fi demarate procedurile de achiziție publică pentru găsirea unui nou constructor.

Municipiul Oradea cumpără un teren de aproape 100.000 mp în Parcul industrial Eurobusiness I Oradea

Autoritățile locale au decis exercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea unui teren cu suprafața de 94.332 mp, în baza dreptului de preemțiune convențională acordat Municipiului Oradea, conform contractului de vânzare-cumpărare încheiat între Municipiul Oradea și societatea Emerson Oradea SRL din anul 2014.

Astfel, în urmă cu patru ani, autoritățile locale au aprobat vânzarea unui teren cu suprafața de peste 245.000 de mp,  situat în Parcul Industrial Eurobusiness I Oradea, în favoarea S.C. Emerson Oradea SRL. Însă, având în vedere faptul că societatea nu și-a îndeplinit obligațiile asumate prin contractul de vânzare-cumpărare, reprezentanții acesteia au propus renunțarea la o parte din terenul deținut și, implicit, modificarea proporțională a angajamentelor asumate.

Având în vedere existența unei infrastructuri realizate integral în Parcul Industrial Eurobusiness I Oradea, și a interesului manifestat de investitori privind dezvoltarea unor proiecte de anvergură pe suprafețe mari de teren și cu impact major pentru dezvoltarea Municipiului Oradea, considerăm oportun pentru atragerea de noi investitori ca Municipiului Oradea să achiziționeze terenul cu suprafața de 94.332 mp", a precizat Alina Silaghi, directorul Agenției de Dezvoltare Locală Oradea.

Imobilul achiziționat va fi înscris în domeniul privat al Municipiului Oradea și transmis în administrarea Agenției de Dezvoltare Locală Oradea în vederea atribuirii în concesiune investitorilor interesați. 

Municipiul Oradea va plăti 754.656 de euro, fără TVA, pentru terenul de aproape 95.000 de mp, rezultând un preț de 8 euro/mp. Suma va fi plătită în două tranșe egale: 50% până cel târziu la 31.12.2020 și 50% până cel târziu la 31.12.2021.

 

 

 

6 septembrie 2018