Dezvoltatorii rezidenţiali continuă să ridice clădiri atât la periferie, cât şi în centrul Bucureştiului.

19450-soseaua_nordului.jpgDacă apartamentele din zonele vecine Bucureştiului pot atrage cu preţuri reduse, apartamentele construite în zonele centrale atrag prin plasament. Chiar dacă ritmul dezvoltărilor este mai redus decât în urmă cu trei ani, blocuri se ridică în continuare în Capitală. Imobilele de acum sunt însă mai mici, în general, decât în perioada de boom.

Un apartament în zo­ne centrale ale Bu­cureştiului, aproa­pe de metrou sau la „doi paşi" de Herăstrău sau Cişmigiu va fi mereu căutat de cumpărători sau chiriaşi. Este motivul pentru care, şi pe timp de criză, în astfel de zone se ridică în continuare blocuri. Acestea sunt cel mai frecvent clădiri cu 4-5 etaje, fiind în zone cu regim de înăl­ţime redus. Pe de altă parte, nici dezvoltatorii nu-şi mai asumă acum riscuri cu dez­vol­tarea a sute de apartamen­te odată, ca în trecut. Noile imobile din zonele mai bine cotate se adaugă sutelor de apartamente construite în ultimele luni în zone precum IMGB, Fundeni, Militari sau Prelungirea Ghencea. Dacă acestea din urmă atrag clien­ţii cu apartamente de două camere cu 40-50.000 de euro, apartamentele centrale atrag prin oferta limitată şi pla­sa­ment.

Vom da în continuare câ­teva exemple de blocuri fina­li­zate recent sau în curs de finalizare, în zonele bune ale Bucureştiului.

Două blocuri în spatele Guvernului

Pe Aleea Alexandru sunt aproape de finalizare două blocuri de lo­cuinţe. La ambele se lucrează. Unul este construit pe fostul loc al casei lui Mihai Pacepa. La acest bloc, lucrările au început anul trecut, iar în prezent structura e ridicată şi urmează finisajele. Clădirea are patru etaje şi al cincilea retras, cu două subsoluri care vor adă­posti 36-40 de locuri de parcare pentru cele 18 apartamente. Aceste apartamente vor avea între 180 şi 200 mp. Al doilea bloc este la 20 de metri distanţă de primul, pe aceeaşi stradă. Şi la acesta se lu­crează din plin, termenul de finalizare fiind iulie 2012. Dezvo­l­ta­to­rul este Sorin Ghiţe, persoană fizică. Acesta a fost preşedinte al Con­siliului de Adminis­traţie al Astral, înainte de a se vinde către UPC. Nu este exclus ca blocul să fie gata mai devreme, având în ve­dere că structura este deja ridicată şi mai urmează finisajele. Acest bloc are doar trei etaje.

Şoseaua Nordului

În această zonă de lux, extrem de multe apartamente sunt scoase la vânzare sau închiriere. Mulţi dintre proprietari nu mai fac faţă preţurilor mari de achiziţie din anii trecuţi. Cu toate acestea, există şi dezvoltatori care riscă, ridicând noi construcţii. Este şi cazul unui dezvoltator cu două blocuri în zonă. „Am blocul de pe Barajul Argeş (strada de lângă Şoseaua Nordului n.r.) şi altul la 200 de metri mai încolo. Chiar dacă am cumpărat terenurile pe vârf de preţ, sunt mulţumit că am găsit deja pre-contractanţi", a declarat Mihai Pascu, dezvoltator din zonă. Apar­­tamentele sunt scoase la vânzare cu 1.500 euro/mp cu taxe­le incluse. Blocurile au şase etaje şi au două, trei şi patru came­re. Dezvoltatorul speră să termine lucrarea în toamnă, actualmente fiind la stadiul de finisaje.

Lângă Cişmigiu

Anul trecut s-a finalizat un bloc de patru etaje pe strada Gheorghe Lazăr, lân­gă parcul Cişmigiu. Imobilul este deja locuit în mare parte. Destinaţia ini­ţială (blocul a fost început în 2008) s-a păs­trat şi acum - locuinţe şi birouri. Dez­voltatorul clădirii este firma Eol, care a ridicat-o pe o suprafaţă de circa 800 me­tri pătraţi. Blocul este construit într-o zo­nă protejată, la aproximativ 50 de metri de parcul Cişmigiu.

Aproape de Arcul de Triumf

Pe strada Clucerului, lucrările la un bloc de patru etaje sunt în curs de desfăşurare. Blocul se vrea a fi unul de lux, măcar prin poziţionarea centrală, dar şi prin faptul că vor fi puţine apartamente pe etaj. „Am investit circa 1,5 milioane de euro în clădire. Am apelat cam pentru jumătate din bani la bănci. Sunt mulţumit însă că am găsit deja câţiva cumpărători, zona fiind foarte bună", a declarat Constantin Giurcă, unul dintre dezvoltatorii proiectului. Acesta speră, la cum se desfăşoară lucrările, să-l termine până în martie, anul viitor, adică îna­inte de termenul de finalizare propus iniţial.

Între Kiseleff şi Herăstrău

Pe strada Alexandrina, doi dezvoltatori se pregătesc de finalizarea unui bloc de patru etaje, cu apartamente de lux. Blo­cul are nouă apartamente de trei şi patru camere şi a fost început a­nul trecut. În prezent se lucrează la fi­ni­saje. Termenul de finalizare este toamna acestui an. Gresia şi faianţa sunt pu­se de dezvoltator, astfel că apartamen­tele vor fi predate fi­nalizate complet.

Duplex interbelic, zona Moşilor

Pe strada Latină, care dă în Calea Moşilor, s-a construit în acest an o vilă cu şase încăperi mari, şase grupuri sani­tare şi şapte locuri de parcare subtera­nă. Dacă la început imobilul s-a vrut a fi de locuinţe, acum este cu destinaţie mix­tă. Clădirea este construită în stil in­terbelic, este aproape de finalizare şi se lucrează. Fiecare nivel este open space şi are un grup sanitar. Accesul pe nivele se face din scara comună unde se află şi ascensorul de patru persoane. Ul­timele două nivele formează un duplex cu scară interioară, iar de la etajul 5 se face accesul pe terasa clădirii. Fiecare nivel are 150 mp util şi se poate închiria separat cu 8 euro/mp.


Sursa

27 iunie 2011