Modificări Prima Casă: persoanele care au beneficiat deja de programul susținut de stat pot trece la o locuință mai mare (ca valoare sau ca suprafață), cu condiția să vândă prima proprietate achiziționată cu ajutorul acestui program și să folosească banii obținuți din vânzare pentru închiderea creditului.

37183-prima_casa.jpgNormele de implementare ale programului „Prima Casă” au fost modificate și completate miercuri, 27 mai 2015.

Potrivit Hotărârii aprobate de Guvern, în cazul trecerii de la o locuință mai mică la una mai mare, garanțiile pentru achiziționarea/construirea unei noi locuințe în cadrul programului sunt garantate cu ipotecă legală de rang I asupra noii locuințe, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice și în favoarea finanțatorului, proporțional cu procentul de garantare. Ipoteca este valabilă pe toată durata finanțării, cu notarea în cartea funciară a interdicției de înstrăinare pe o perioadă de 5 ani și a interdicției de grevare cu sarcini pe toată durata garanției.

Beneficiarii programului susținut de stat care schimbă o locuință cu una mai mare au obligația să utilizeze sumele obținute din vânzarea locuinței achiziționate sau construite inițial în cadrul programului, pentru lichidarea creditului acordat inițial. Dacă acestea nu sunt suficiente, atunci beneficiarii trebuie să achite diferența din surse proprii. Utilizarea noului credit se va face exclusiv pentru achiziționarea sau construirea noii locuințe în cadrul programului, cu condiția lichidării creditului acordat inițial, până la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare sau a contractului de construire a noii locuințe. Valoarea noii locuințe achiziționate/construite trebuie să fie mai mare decât valoarea primei locuințe, la momentul acordării creditului pentru locuința achiziționată sau construită inițial în cadrul programului.

O altă schimbare apărută în urma solicitărilor apărute din partea beneficiarilor programului este aceea a înscrierii în contractul de garantare și de credit a soțului sau soției, în situațiile în care actul de căsătorie a intervenit ulterior achiziționării locuinței în cadrul programului. De asemenea, se aliniază prevederile Programului la cele ale noului Cod Civil în ceea ce privește posibilitatea separației bunurilor prin convenție matrimonială.

În plus, a fost inserat în norme un acord în ceea ce privește posibilitatea de a închiria o parte sau întregul imobil achiziționat prin Programul "Prima casă", sau de a stabili un sediu social în acest imobil.

Totodată, în cazul beneficiarilor care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege, finanțatorul, cu acordul Ministerului Finanțelor Publice, aprobă înstrăinarea locuinței achiziționate sau construite inițial în cadrul Programului, precum și ridicarea temporară a interdicției de grevare, chiar și înainte de expirarea perioadei de 5 ani în care operează interdicția de înstrăinare a locuinței, cu condiția lichidării creditului inițial.

O altă prevedere vizează înstrăinarea locuinței achiziționate sau construite în cadrul programului, după expirarea perioadei de 5 ani în care operează interdicția de înstrăinare a acesteia, sub condiția achitării integrale a creditului garantat. În cazul neîndeplinirii acestei condiții, acordul se consideră desființat cu efect retroactiv. În cazul în care cumpărătorul achită prețul locuinței prin credit, finanțatorul și Ministerul Finanțelor Publice își exprimă acordul pentru ridicarea temporară a interdicției de grevare, în vederea înscrierii unei noi ipoteci asupra imobilului, în favoarea finanțatorului care acordă creditul destinat achiziționării locuinței.

O altă reglementare a actului normativ are scopul să contribuie la sprijinirea persoanelor fizice care au achiziționat o locuință prin acest program, însă din cauza unor dificultăți financiare temporare au pierdut-o, iar după îmbunătățirea situației financiare doresc să recupereze imobilul. În aceste situații, beneficiarii programului pot solicita o singură dată finanțatorilor repunerea în drepturile și obligațiile aferente contractului de credit și de garantare, cu respectarea condițiilor programului și cu menținerea condițiilor în care a fost acordată garanția. În cazul garanțiilor acordate în favoarea finanțatorilor care aplică principiul împărțirii în mod egal a riscurilor și pierderilor între finanțator și garant și plătite înainte de aplicarea acestui principiu, după aprobarea repunerii, procentul de garantare este de 50% din soldul creditului repus în monitorizare. În cazul finanțatorilor care nu au optat pentru aplicarea acestui principiu, garanția acoperă în procent de 100% soldul creditului repus în monitorizare.

De la lansarea programului Prima Casă, în 2009, FNGCIMM a acodat aproape 139.000 garanții, în valoare de peste 2,57 miliarde euro, pentru credite accesate în valoare de peste 5,1 miliarde euro. Programul Prima Casă este cel mai popular program guvernamental gestionat de Fondul de Garantare. De la începutul lui 2015, au fost acordate peste 6.800 credite – în timp ce valoarea acestora a depășit 246,6 milioane euro (1,11 miliarde lei), valoarea garanțiilor a fost de peste 123,3 milioane euro (555 milioane lei).

CITEȘTE ȘI ALTE ARTICOLE:

 

27 mai 2015