Pana la 1 iulie 2006 vor fi montate contoare la toate blocurile din tara

Furnizorii de energie termica vor fi obligati sa finalizeze montarea contoarelor de energie la nivel de bransament de imobil sau scara pana la sfarsitul lunii iunie 2006. Montarea contoarelor de energie termica la nivel de apartament va intra in sarcina proprietarilor, iar termenul-limita pentru finalizarea acestui proces este luna iulie 2007.

  Aceste obligatii sunt prevazute intr-un proiect de act normativ, elaborat de Ministerul Economiei si Comertului (MEC) prin care se reglementeaza contorizarea consumatorilor racordati la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termica.

  Costurile aferente contorizarii la nivel de scara vor fi suportate de societatile de distributie, in timp ce contorizarea individuala va intra in obligatiile proprietarilor de apartamente. Potrivit actului normativ, in cazul in care locatarii unui imobil vor opta pentru sistemul de distributie existent in prezent, contravaloarea energiei consumate pentru incalzire si apa calda de consum se va stabili pe baza consumurilor inregistrate de contoarele montate pe bransamentul de agent termic si pe cel de apa calda.

Repartizarea costurilor pe fiecare apartament in parte se va realiza cu ajutorul robinetelor de reglaj termostatic montate pe corpurile de incalzire din fiecare apartament. In cazul in care se va opta pentru contorizarea individuala, contravaloarea energiei livrate se va realiza pe baza consumurilor individuale cu ajutorul contoarelor montate la intrarea in fiecare apartament in parte.

Facilitati pentru cei cu venituri mici

Actul normativ introduce facilitati pentru persoanele cu venituri reduse care doresc contoare individuale. Astfel, furnizorii de energie vor sprijini, din fonduri proprii, montarea contoarelor individuale pentru proprietarii de apartamente cu venituri minime, urmand ca sumele investite sa fie recuperate in maximum 3 ani de la punerea in functiune, prin includerea in factura de plata lunara.

In plus, societatile furnizoare de energie vor fi obligate sa acorde consultanta gratuita tuturor cetatenilor interesati sa-si puna contoare individuale.

Energia, sistata la trei luni de neplata

Pentru a recupera parte din intarzierea introducerii contorizarii energiei termice, autoritatile au introdus, prin intermediul noului act normativ, termene-limita foarte stricte pentru elaborarea programelor de contorizare in paralel cu identificarea surselor de finantare. Astfel, pana la sfarsitul lunii septembrie, toate programele de contorizare vor trebui finalizate.

        De asemenea, contractele-cadru de furnizare a energiei termice pentru incalzire si pentru apa calda de consum vor trebui elaborate cel tarziu pana la 31 august.

In acelasi termen, vor trebui aprobate si modelul de conventii individuale dintre furnizor si proprietari, chiriasi, precum si normele de montare si exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor.

  Potrivit actului normativ, conventiile individuale vor fi anexate la contractul dintre furnizori si asociatia de proprietari.

  In baza acestor contracte, pentru restantele la plata facturilor pe o perioada mai mare de trei luni, furnizorii de energie termica vor sista prestarea serviciului catre consumatorii rau-platnici, inclusiv in perioada sezonului rece. Nerespectarea termenelor stabilite va fi penalizata cu amenzi cuprinse intre 300 si 500 milioane de lei.

    Facturile de energie, platite pe Internet

Incepand de la 1 ianuarie 2005, consumatorii de energie termica vor putea achita facturile atat prin cartile de credit, pe Internet, la casierii sau prin posta la unitatile bancare. Potrivit actului normativ, furnizorii de energie termica vor fi obligati sa ia toate masurile necesare, astfel incat, pana la data stabilita, consumatorii sa-si poata achita facturile si prin aceste metode.

 Ilinca Teodoriu, Stefan Etves   

8 iunie 2004