Ministerul Dezvoltării Regionale a lansat licitaţii publice pentru proiectarea şi execuţia a 84 de grădiniţie din şase judeţe. Valoarea estimată a lucrărilor este de aproximativ 70 milioane lei.

19354-155-29130-20_gradinita1olgagudynn_6ccf72c814.jpg„Ministerul Dezvoltării Regionale a lansat licitaţie deschisă pe loturi pentru proiectarea şi execuţia prin PNDI a 84 de creşe sau grădiniţe în judeţele Bacău, Vaslui, Neamţ, Iaşi, Argeş şi Olt. Criteriul de atribuire a contractului este preţul cel mai scăzut", se arată într-un comunicat al ministerului.

Valoarea estimată maximă pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor pentru judeţele Bacău şi Vaslui este de 23,6 milioane lei fără TVA, pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor pentru judeţele Neamţ şi Iaşi valoarea estimată maximă este de 27,3 milioane lei fără TVA, iar valoarea estimată maximă pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor pentru judeţele Argeş şi Olt este de 18 milioane lei fără TVA. Valoarea estimată include costurile de proiectare şi execuţie, precum şi pe cele de finanţare.

„Obiectivele de investiţii au fost stabilite în funcţie de propunerile înaintate de autorităţile publice locale şi în urma analizei Comisiei Tehnico-Economice a ministerului, în baza criteriilor de prioritizare prevăzute de legislaţia în vigoare. Proiectele-tip utilizate pentru aceste obiective de investiţii sunt de trei categorii, respectiv pentru creşe/grădiniţe cu una, două sau trei grupe de copii şi sunt puse la dispoziţie de MDRT", se mai arată în document.

Autorităţile publice locale beneficiare ale investiţiilor sunt cele care identifică terenul pe care vor fi amplasate construcţiile. De asemenea, tot ele vor realiza, la finalizarea investiţiei, dotările tehnico-edilitare.


Sursa

21 iunie 2011