Dintre cele 3.615 care vor fi trecute în proprietatea privată a statului, 1.120 se află în Capitală. Proiectul de HG a fost postat pe site-ul ministerului la 30 decembrie.

15843-131942maxim.jpgMinisterul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT) a iniţiat un proiect de hotărâre prin care suplimentează cu 3.615 cele 11.863 de locuinţe trecute deja în proprietatea privată a statului, astfel încât acestea să poată fi vândute tinerilor care întrunesc condiţiile cerute de lege.

"În contextul în care consiliile locale au continuat să răspundă eşalonat celor două solicitări ale Guvernului, de la data iniţierii Hotărârii Guvernului nr. 843/2010 au mai fost trecute în proprietatea publică a statului încă 3.615 locuinţe care urmează să fie trecute în proprietatea privată a statului şi pentru care s-a iniţiat prezentul proiect de hotărâre a Guvernului", se arată în Nota de fundamentare a proiectului postat pe site-ul ministerului la data de 30 decembrie, cu precizarea că, până la data de 13 decembrie, se construiseră 19.958 locuinţe.

În momentul de faţă, cele 3.615 locuinţe sunt amplasate astfel: 53 în judeţul Alba, 131 în judeţul Argeş, 192 în judeţul Bihor, 18 în judeţul Bistriţa Năsăud, 120 în judeţul Braşov, 1.120 în Bucureşti, 202 în judeţul Călăraşi, 614 în judeţul Constanţa, 39 în judeţul Covasna, 64 în judeţul Dâmboviţa, 162 în judeţul Harghita, 46 în judeţul Ialomiţa, 68 în judeţul Iaşi, 206 în judeţul Olt, 40 în judeţul Satu Mare, 155 în judeţul Sibiu, 105 în judeţul Teleorman, 50 în judeţul Tulcea, 26 în judeţul Vaslui şi 4 în judeţul Vrancea.

Locuinţele pentru care CL răspund negativ nu se pot vinde

Menţionând că locuinţele pentru care consiliile locale răspund negativ la solicitarea Guvernului nu se pot vinde şi rămân în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, fiind exploatate în exclusivitate în regim de închiriere, ministerul precizează că a cerut, pentru identificarea construcţiilor, numai datele privind adresa imobilului, valoarea construcţiei şi suprafaţa construită desfăşurată.

Pentru o mai bună identificare a construcţiilor respective, solicitările transmise de Guvern au fost însoţite de date detaliate deţinute de ANL, date care au fost confirmate sau corectate prin hotărârile consiliilor locale, ca administratori ai locuinţelor pentru tineri destinate închirierii şi deţinători ai evidenţei patrimoniului constituit de acestea. În acest context, autorităţile administraţiei publice locale care au răspuns pozitiv solicitărilor Guvernului, au adoptat hotărâri de trecere a blocurilor de locuinţe pentru tineri din proprietatea publică a unităţilor administrativ teritoriale în proprietatea publică a statului, detaliind datele de identificare.

Pentru a asigura uniformitatea datelor de identificare a construcţiilor, în proiect au fost preluate numai datele care corespund necesităţii de identificare a blocurilor de locuinţe, respectiv "adresa imobilului (aşa cum este înregistrată la consiliul local); valoarea construcţiei (de inventar sau de investiţie); suprafaţa construită desfăşurată (pentru a avea posibilitatea să se verifice valoarea pe m2 construit şi să se rectifice unele erori în stabilirea acestora)".

Consiliile locale din raza administrativ-teritorială în care sunt amplasate locuinţele vor stabili valorile de vânzare şi vor efectua operaţiunile de publicitate imobiliară, terenurile aferente putând rămâne sau trece, după caz, în proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale în care sunt amplasate şi în administrarea consiliilor locale din raza administrativ-teritorială în care îşi exercită autoritatea. "Locuinţele care fac obiectul prezentei hotărâri sunt administrate potrivit prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea ANL republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi se pot vinde, în condiţiile prevăzute de această lege şi numai cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri", se arată în ultimul articol din proiect.


Sursa

4 ianuarie 2011