Guvernul României a aprobat în şedinţa de astăzi, 4 decembrie 2008, Ordonanţa de Urgenţă privind unele măsuri pentru susţinerea programelor de dezvoltare a construcţiei de locuinţe la nivel naţional.

În condiţiile crizei internaţionale actuale, susţinerea creşterii economice se poate realiza şi pe calea suplimentării cererii solvabile a persoanelor care au nevoie de achiziţionarea unei locuinţe. În acest sens, au fost introduse unele modificări în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2006 privind Programul naţional pentru sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală şi Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.

Astfel, cuantumul subvenţiei de la bugetul de stat pentru construcţia unei locuinţe proprietate personală, ce se acordă tinerilor sub 35 de ani pentru prima locuinţă construită în baza Programului naţional privind sprijinirea construcţiei de locuinţe proprietate personală, se va majora de la 20%, la 30%, dar nu mai mult de 15.000 euro, faţă de maximul de 10.000 euro oferiţi pană în prezent. Aceste prevederi se aplică pentru toate locuinţele care nu au fost finalizate şi predate către beneficiari până la data intrării în vigoare a acestei ordonanţe de urgenţă.

Pentru atragerea de urgenţă a unor surse de finanţare necesare continuării construcţiei de locuinţe s-a decis ca vânzarea locuinţelor pentru tineri să fie permisă după 3 ani de închiriere neîntreruptă şi nu după 5 ani cum este prevăzut în prezent. Deasemenea, în condiţiile în care tinerii beneficiari ai locuinţelor cu chirie, în marea lor majoritate, vor avea nevoie de credite bancare pentru cumpărarea locuinţelor, credite pe care este necesar să le gireze prin ipotecă asupra locuinţei pe care o cumpără, condiţia suspensivă a dreptului de a dispune de proprietate, nu va fi aplicabilă în cazul creditelor contractate de proprietari pentru cumpărarea locuinţei, pe perioada în care aceasta face obiectul unei ipoteci pentru garantarea respectivelor credite. În continuare, locuinţele pentru tineri cumpărate în cadrul acestui program nu vor putea fi vândute timp de 5 ani. Această interdicţie se va consemna la înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară în condiţiile legii.

În scopul îmbunătăţirii mecanismelor de economisire şi creditare în sistem colectiv pentru locuinţe, cuantumul primei de stat va fi majorat de la 15% la 25%, iar a sumei maxime permise de la echivalentul a 120-150 euro (în funcţie de vârsta şi numărul de copii) la echivalentul a 250 euro, de care vor beneficia toate categoriile de deponenţi.

5 decembrie 2008