În general, chiriaşii dintr-un mall sunt ne­voiţi să accepte configurarea spaţiilor fă­cută iniţial de proprietarul centrului co­mercial, precum şi marketingul şi programul impuse de acesta. Preţul pentru aceste compromisuri este traficul mai mare dintr-un ast­fel de centru comercial, care se concretizează de­seori în vânzări mai ridicate. Nu a­ceasta a fost însă şi situaţia mall-ului Galle­ria Arad, proas­păt deschis.

21446-galleria-arad.jpg„Pen­tru acest mall, grupul spaniol Inditex a venit cu ce­rin­ţa de a avea toa­te magazinele din grup unul lân­gă altul (n.r. - Zara, Bershka, Stra­di­va­rius şi Pull&Bear). Spaţiile erau însă cu totul altfel construite şi îm­părţite. Fiind chiriaşi importanţi, am fost ne­voiţi să facem mai multe modificări şi de­mo­lări în interiorul mall-ului, după voia chi­ria­şului", a declarat Shimon Galon, CEO al GTC Romania, proprietarul mall-ului. Tot modificări au fost făcute şi pentru Cora, ca să se potrivească cerinţelor retailerului. Galleria avea în primă instanţă un spaţiu de circa 2.000 mp destinaţi supermarketului. Cora însă a vrut nici mai mult, nici mai puţin decât 9.000 mp. Singura variantă ar fi fost plasarea retai­le­rului pe două etaje, fapt care nu a fost con­ve­na­bil nici pentru retailer şi nici pentru proprietarul mall-ului. S-a ajuns totuşi la o soluţie de compromis, prin care Cora a luat o suprafaţă de vân­zare de 4.500 mp. „Toate aceste modifi­cări ne-au costat circa 6 mi­li­oa­ne de euro peste cele 60 de milioa­ne de euro investite în Galleria", a de­clarat Galon.

O altă situaţie în care chiriaşii fac legea, în afară de modificările de structură sau de scă­de­rea chiriilor, este chiar la decizia de deschi­de­re a mall-ului. Cu alte cuvinte, o foarte mare importanţă în luarea deciziei de a deschide un mall o au chiriaşii importanţi atraşi. „Pe de o parte, dacă într-un mall există retaileri importanţi, ai garanţia că vor veni oameni mai mulţi la mall. Pe de altă parte, unii chiriaşi care nu se hotă­rau dacă să semneze contracte de închirie­re, după ce văd că un retailer important a semnat deja, îşi spun: hai să semnăm şi noi", adaugă directorul GTC.

Grupul mai pregăteşte un mall la Galaţi, unde principala ancoră va fi, asemenea mall-ului proaspăt deshis din Arad, tot Cora. „Retailerii mari aduc şi vânzări, dar şi chiriaşi noi. Ca să nu mai zic de­spre faptul că ne-au ajutat şi cu organizarea evenimentului de deschi­de­re în cel mai mic amănunt, până la cheltuielile cu breakfast-ul. În acelaşi timp, pentru unii dintre chiriaşii mici m-am văzut nevoit să ofer până la jumătate de an de chirie gratuită, până se pun pe picioare", adaugă Galon.


Sursa

10 octombrie 2011