În anul 2010, circa de 9.3 milioane de români aveau locuinţele conectate la sistemele de canalizare, ceea ce reprezintă 43,7% din populaţia României. Comparativ cu anul 2009, numărul locuitorilor care dispun de canalizare este cu aproximativ 100.000 mai mare, reiese din datele Institutului Naţional de Statistică (INS).

Casa la taraPotrivit INS, în anul 2010, activitatea de evacuare a apelor uzate din gospodăriile populaţiei şi din unităţile economice şi sociale, precum şi tratarea lor în staţii de epurare, s-a desfăşurat în 309 municipii şi oraşe şi 489 comune. Lungimea totală a reţelei de canalizare din România, la sfârşitul anului 2010, a fost de 21.977,5 km.
Lungimea reţelei de canalizare s-a extins cu 1024,2 km, respectiv cu 522,9 km în mediul urban şi cu 501,3 km în mediul rural în 2010, comparativ cu anul precedent, un număr de 9.354.902 locuitori având locuinţele conectate la sistemele de canalizare

Lungimea simplă a reţelei de distribuţie a apei potabile

La sfârşitul anului 2010, lungimea simplă a reţelei de distribuţie a apei potabile era de 63.094,9 km, cu 2.638,5 km mai mare pe total ţară faţă de situaţia existentă la sfârşitul anului precedent, potrivit datelor INS.

Datele INS mai arată că, în anul 2010, consumul mediu zilnic de apă potabilă pentru uz casnic a fost de 127,7 litri/ locuitor în municipii şi oraşe, cu o creştere de 2,8 litri/ locuitor, reprezentând 2,2 % faţă de anul 2009.

Distribuţia gazelor naturale

La sfârşitul lui 2010, lungimea totală a conductelor de distribuţie a gazelor naturale era de 34.725,7 km, din care 20.493,1 km în municipii şi oraşe. În cursul anului 2010, s-au distribuit gaze naturale în 866 localităţi, din care 239 în municipii şi oraşe.

Totodată, volumul gazelor naturale distribuite la sfârşitul anului 2010 a fost de 9.639,1 mil. mc, cu 134,3 mil. mc mai puţin faţă de anul precedent. Din totalul volumului gazelor naturale distribuite în anul 2010, 2.822,65 mil. mc au fost destinate consumului casnic, reprezentând 29,3 % faţă de volumul total al gazelor naturale distribuite.

Din volumul total al gazelor distribuite, 92,5 % au fost consumate în mediul urban.

Distribuţia energiei termice

Energia termică distribuită în anul 2010, pe teritoriul României a fost de 12.801.073 Gcal, cu 519.377 Gcal mai puţin faţă de anul 2009.

Aceasta a fost distribuită în 106 localităţi din România, respectiv în 94 municipii şi oraşe.

Străzi şi spaţii verzi orăşeneşti

Potrivit datelor transmise de INS, la sfârşitul anului 2010, lungimea totală a străzilor din localităţile urbane ale României însuma 27.005 km, străzile modernizate (în lungime de 16.911 km) reprezentând 62,6% din total.
În aria municipiilor şi oraşelor, suprafaţa spaţiilor verzi sub formă de parcuri, grădini publice, locuri de joacă pentru copii, terenuri ale bazelor şi amenajărilor sportive era, la sfârşitul anului 2010, de 22.005 ha, revenind pe un locuitor în medie 18,7 mp suprafaţă spaţii verzi.

La sfârşitul anului 2010, suprafaţa intravilană înregistra 424.626 ha, cu 14.728 ha mai mult faţă de anul 2009.


19 iulie 2011