Va aducem la cunostinta ca a început derularea Proiectului European The Effect of Children on Consumption and Sustainable Consumption Training, aprobat pentru o perioada de doi ani (1 octombrie 2015 – 1 octombrie 2017), desfășurat în cadrul Colegiului Tehnic de Arhitectură și Lucrări Publice ”I.N.Socolescu”, din București. 

40311-proiect_european.jpgȚara coordonatoare este Turcia, prin liceul militar Maltepe Askeri Lisesi Komutanligi din Izmir, iar cele patru tari partenere sunt Portugalia, prin liceul Forave - Associaḉão Para A Educaḉão Profissional Do Vale Do Ave din Lousado, Italia, prin liceul Instituto Professionale Per Industria E Artigianato “Mario Orso Corbino” din Partinico, Sicilia, Croatia, prin liceul Gimnazija Gospic din Gospic si Romania, prin Colegiul Tehnic de Arhitectura si Lucrari Publice “Ioan N. Socolescu” din Bucuresti.

In perioada 7 – 11 decembrie 2015 a avut loc prima mobilitate a proiectului in Lousado, Portugalia, reprezentand reuniunea transnationala initiala, la care au participat prof. Dana Lupu si prof. Elena Geana.

Cea de-a doua mobilitate a avut loc in Croatia, Gospic, in intervalul 7-11 martie 2016 si au participat 4 profesori si 5 elevi ai unitatii de invatamant.

Turcia - țara coordonatoare - Liceul militar Maltepe Askeri Lisesi Komutanligi, Izmir;

Portugalia - Liceul Forave - Associaḉão Para A Educaḉão Profissional  Do Vale Do Ave, Lousado;

Italia - Liceul Instituto Professionale Per Industria E Artigianato “Mario Orso Corbino” din Partinico, Sicilia;

Croația - Liceul Gimnazija Gospic , Gospic;

România - Colegiul Tehnic de Arhitectură și Lucrări Publice “Ioan N. Socolescu” , București.

 

TEMA ȘI SCOPUL PROIECTULUI

-consumul și consumerismul;

-promovarea bunelor practici în privința consumului responsabil;

-formarea unei educații corespunzătoare  în acest sens de la vârste cât mai mici.

 

OBIECTIVELE PROIECTULUI

Generale:

-promovarea  unității în diversitate, a multiculturalității, egalității și cooperării;

-dezvoltarea capacității de a lucra în echipe cu caracter  internațional;

-dezvoltarea abilităților de a comunica în limbi străine și de a socializa;

-lărgirea orizonturilorculturale;

-cultivarea toleranței și împrumutul de bune practici.

Specifice :

 -formarea  deprinderilor de a economisi  apa, energia  electrică, gazul, mâncarea și timpul;

 -protejarea resurselor naturii;

 - folosirea surselor alternative.

Mobilități:

-În perioada 7 – 11 decembrie 2015 - prima mobilitate a proiectului în Lousado, Portugalia, reprezentând reuniunea transnațională inițială (prof. Dana Lupu și prof. Elena Geană).

-În perioada 7-11 martie 2016 - a doua mobilitate în Croația, Gospic (4 profesori și 5 elevi).

-În prezent - pregătirile necesare pentru cea de-a treia mobilitate din Italia, Sicilia – Partinico  (intervalul 30 mai – 3 iunie 2016).

Lecții învățate:

- Importanța  achiziționării bunurilor după nevoi;

- Rezultatele benefice ale consumului de produse obținute la nivel local;

- Necesitatea reciclării și reutilizării;

- Deschiderea orizonturilor prin contactul și cooperarea cu alte țări;

- Multitudinea de lucruri bune pe care le putem învăța unii de la alții.

 

Colegiul Tehnic de Arhitectură și Lucrări Publice ”I.N.Socolescu”

Istoric

 • Colegiul Tehnic de Arhitectură și Lucrări Publice “I. N. Socolescu”, are la origine ȘCOALA DE ARTE ȘI MESERII, înființată la inițiativa arhitectului Ion N. Socolescu, în anul 1884 de către organizația non-profit S.U.C.R. (Societatea “Unirea Constructorilor Români”).
 • În rândurile următoare vom trece în revistă cele mai importante momente din existența de peste 130 de ani a acestei instituții, care și-a păstrat menirea de a forma specialiști capabili să intuiască permanenta împletire dintre nevoia de stabilitate, de confort și de estetic, pe care “arhitectura” și “construcțiile” două discipline surori, sunt chemate să le asigure, în raport cu cerințele timpului.

            Astfel:

 • în 1910, școala trece sub egida MINISTERULUI INDUSTRIEI ȘI COMERȚULUI, devenind astfel instituție de stat ;
 • în 1920, este preluată de MINISTERUL MUNCII ȘI OCROTIRII SOCIALE.
 • după 1936, este preluată de MINISTERUL EDUCAȚIUNII NAȚIONALE, când devine LICEU DE CONSTRUCȚII INDUSTRIALE ȘI CIVILE, având și o secție postliceală de 2 ani, de antreprenori în construcții și extinzându-se, prin grija S.U.C.R., într-o clădire P+4 ;
 • în 1948, în urma Reformei Învățământului, se transformă în ȘCOALA MEDIE TEHNICĂ DE ARHITECTURĂ, fiind tutelata deMINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ;
 • în 1955, devine ȘCOALA TEHNICĂ DE ARHITECTURĂ ȘI CONSTRUCȚIA ORAȘELOR (S.T.A.C.O.) și este dotată de către forul tutelar din 1966 C.S.C.A.S. (COMITETUL DE STAT PENTRU ARHITECTURĂ, CONSTRUCȚII ȘI SISTEMATIZARE) cu localul din Str. Occidentului nr. 12, având cămin si cantină ;
 • în 1971, noul for tutelar C.P.C.P. (COMITETUL CU PROBLEMELE CONSILIILOR POPULARE), dispune formarea GRUPULUI ȘCOLAR DE CONSTRUCȚII, ARHITECTURĂ ȘI SISTEMATIZARE, format din ȘCOALA TEHNICĂ POSTLICEALĂ DE ARHITECTURĂ cu clase de decorațiuni interioare, arhitectură, sistematizare, topografie, gospodărie comunală și devizieri șiLICEUL INDUSTRIAL DE ARHITECTURĂ, până în 1975, când acesta din urmă, devine LICEUL INDUSTRIAL NR. 22, cu 3 clase de construcții și o clasă de arhitectură ;
 • în 1991, școala devine GRUPUL ȘCOLAR DE ARHITECTURĂ ȘI SISTEMATIZARE, funcționând cu 3 clase de arhitectură, 2 clase de topografie, o clasă de constructori-finisori și una de instalatori, cuprinse în învățământul liceal de stat, cursuri de zi , precum și clase postliceale în regim particular, specialitățile decorațiuni interioare, urbanism, restaurări de monumente și topografie ;
 • în anul 2000, ca omagiu adus întemeietorului său, denumirea școlii devine GRUP ȘCOLAR DE ARHITECTURĂ ȘI LUCRĂRI PUBLICE “I. N. SOCOLESCU”, cu clase de arhitectură, construcții-lucrări publice și matematică-fizică, cu profil de informatică.
 • din anul 2001 denumirea este schimbată în COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ȘI LUCRĂRI PUBLICE “I. N. SOCOLESCU”.

 

COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ȘI LUCRĂRI PUBLICE “I.N. SOCOLESCU” funcționează cu trei filiere: vocațională (profil artistic-ARHITECTURĂ, 84 de locuri), teoretică, profil real, MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (28 de locuri) și tehnologică, profil tehnic-CONSTRUCȚII, INSTALAȚII, LUCRĂRI PUBLICE (28 de locuri).

Localizare

Strada Occidentului 12, București, Sector 1, CP. 010983

Telefon : 021 310 8958

e-mail : ctalp2002@ yahoo.com

 

Viziune și Misiune

Viziunea Colegiul Tehnic de Arhitectură și Lucrări Publice ”I.N.Socolescu” ca școală a secolului XXI, este aceea de a forma și dezvolta capacitatea de gândire creativă și divergentă a elevilor, motivația și disponibilitatea lor de a reacționa pozitiv la schimbare, asumarea unor valori democratice și atitudini pozitive față de sine și față de ceilalți.

Misiunea noastă este să asigurăm consistența și coerența activităților desfășurate în școală în jurul unor scopuri și valori comune ca:

           Dobândirea de competențe și deprinderi care să asigure deschiderea spre învățarea pe tot parcursul vieții;

 • Conceperea unui sistem de evaluare adecvat care să asigure măsurarea performanțelor școlare;
 • Egalitatea șanselor pentru toți participanții la procesul educațional;
 • Atingerea standardelor de performanță privind componentele activității manageriale;
 • Racordarea sistemului de management al resurselor umane la exigențele învățământului european;
 • Perfecționarea personalului didactic prin formarea continuă.

30 May 2016