Piaţa imobiliară din România are nevoie de un cod de conduită acceptat şi apreciat de asociaţiile profesionale din domeniu. Acest lucru este solicitat atât de clienţi, cât şi de cei mai mulţi jucători ai breslei. Cu toate acestea, deciziile oficiale se lasă aşteptate. IMOPEDIA.ro a stat de vorbă cu Mihaela Enache, preşedintele Colegiului Naţional pentru Protecţia Consumatorilor Europeni, asociaţie ce doreşte iniţierea unor proiecte de legi pentru domeniul imobiliar.

32573-mihaela-enache.jpgCum s-a format Colegiul Naţional pentru Protecţia Consumatorilor Europeni şi ce scop are?

CNPCE este o asociaţie nonprofit, apărută în urma constatărilor în ceea ce priveşte suportul şi nevoile operatorilor economici în aplicarea corespunzătoare a legislaţiei în vigoare, coroborată cu necesitatea unei strânse legături operator economic-consumator. CNPCE îşi propune să informeze atât consumatorii, cât şi operatorii economici, în privinţa acestor impuneri legislative şi să pregătească departamentele care se ocupă direct de consumatorul final.

Scopul Colegiului Naţional pentru Protecţia Consumatorilor Europeni este de a realiza acţiuni în concordanţă cu standardele Uniunii Europene de apărare a drepturilor şi intereselor consumatorilor, aşa cum sunt stipulate în legislaţia în vigoare în domeniu, de protejare a consumatorilor împotriva riscurilor care pot pune în pericol viaţa, sănătatea sau securitatea acestora, precum şi în ceea ce priveşte combaterea practicilor comerciale incorecte ale operatorilor economici apărute în relaţia cu consumatorii persoane fizice, dar şi ameninţările pe care aceştia nu le pot identifica. Dintre obiectivele CNPCE menţionez:

  • Promovarea şi apărarea drepturilor şi intereselor consumatorilor, aşa cum sunt definite în legislaţia în vigoare
  • Colaborarea cu organizaţii profesionale şi cu instituţii guvernamentale sau neguvernamentale abilitate, cu atribuţii în domeniul protecţiei consumatorilor
  • Protejarea consumatorilor împotriva riscurilor care pot pune în pericol viaţa, sănătatea sau securitatea acestora, precum şi în ceea ce priveşte combaterea practicilor comerciale incorecte ale operatorilor economici, apărute în relaţia cu consumatorii persoane fizice, dar şi ameninţărilor pe care aceştia nu le pot identifica
  • Consultanţă şi informare a operatorilor economici
  • Desfăşurare de activităţi de cercetare-dezvoltare în domeniul protecţiei consumatorilor
  • Formare profesională continuă în domeniul protecţiei consumatorilor
  • Dezvoltarea parteneriatelor interne şi internaţionale în domeniul protecţiei consumatorilor

Ce acţiuni a întreprins Colegiul Naţional pentru Protecţia Consumatorilor Europeni de la deschidere şi până în prezent?

Pe lângă campanii de informare a consumatorilor privind drepturile acestora, CNPCE a obţinut acordul Camerei Deputaţilor de a participa la dezbaterile pentru iniţieri legislative. De asemenea, a fost obţinut acreditarea la BEUC privind consultările publice lansate de Comisia Europeană, a înfiinţat prima şcoală Europeană pentru Protecţia Consumatorilor, ce vizează pregătirea specialiştilor în domeniul protecţiei consumatorilor.

Cum priviţi domeniul imobiliar? Este nevoie de o completare sau de o modificare a legilor în vigoare?

Având în vedere istoricul acţiunilor întreprinse privind modul de respectare a prevederilor legale din domeniul protecţiei consumatorilor de către agenţiile imobiliare, faptul că au întâmpinat dificultăţi în modul de implementare a obligaţiilor care le revin, precum şi modul neunitar de abordare a problemelor, se impune elaborarea unor noi prevederi specifice acestui domeniu de activitate. În special, se impune elaborarea unui contract-cadru care să fie în concordanţă cu prevederile generale, cât şi cu cele specifice activităţii, precum şi a unui cod de conduită acceptat şi aprobat de asociaţiile profesionale din domeniu.

Este în planul CNPCE iniţierea unui proiect de lege pentru domeniul imobiliar?

Da, pe termen lung, se doreşte iniţierea unor proiecte de legi. În acest moment, procedura legislativă de adoptare a unei legi reprezintă un proces dificil şi, de regulă, îndelungat. CNPCE a sesizat necesitatea unor modificări rapide în domeniul agenţiilor imobiliare şi vine în întâmpinarea acestora cu propuneri de modificări ale legislaţiei existente.

Împreună cu IMOPEDIA.ro, aţi organizat o întâlnire cu reprezentanţi ai agenţiilor imobiliare din Bucureşti. Cum apreciaţi problemele expuse în cadrul acestei întruniri?

Acest workshop a adus în lumină identificarea necesităţilor agenţiilor imobiliare în ce priveşte modificările legislaţiei actuale, dar, în acelaşi timp, a deschis o agendă de alte întâlniri şi seminarii pentru anul 2014. Cu ocazia dezbaterii, s-a constatat că temeiul legal ce guvernează activitatea agenţiilor imobiliare este mult prea general, fără proceduri specifice, cu abordări diferite, care nu fac altceva decât să îngreuneze activitatea agenţiilor imobiliare.  
Ce planuri de viitor are CNPCE, cu privire la domeniul imobiliar?

Planurile privesc, printre altele, reglementarea unui contract-cadru aplicabil tuturor agenţiilor imobiliare, obligativitatea agenţiilor imobiliare de a-şi pregăti colaboratorii conform standardului ASRO. Considerând că este un domeniu ce necesită atenţie sporită, CNPCE a pregătit în cadrul agendei de cursuri 2014 şi aplicabilitatea standardului ASRO în acest domeniu.

CITEŞTE ŞI: CNPCE, răspunsul la întrebările clienţilor nemulţumiţi de serviciile imobiliare

 

12 decembrie 2013