Guvernul pregătește noi reguli în domeniul construcțiilor, iar recepția clădirilor este una dintre principalele puncte vizate. Problema ar fi faptul că, momentan, recepția este mai mult o formalitate și nu îi responsabilizează pe cei care participă la întocmirea ei, prin urmare trebuie schimbată. Acesta este fundamentul cu care se argumentează schimbarea conceptului de recepție a locuinței și modul în care se decide admiterea sau respingerea recepției.

41260-legi.pngInvestitorii, constructorii, proprietarii – cu toții trebuie responsabilizați, atunci când construiesc locuințe. cu atât mai mult cu cât este vorba despre blocuri, birouri sau alte spații menite să suporte mari aglomerări. Prin urmare, Guvernul a hotărât că este necesar un act normativ care vizează modificări substanțiale privind recepția construcțiilor. odată ce proiectul de lege ajunge în monitorul oficial, va deveni o certitudine faptul că reprezentanții autorităților administrației publice dar și ai organelor cu atribuții de control în comisia de recepție au drept de veto. 

Se stabilesc atribuțiile comisiei de recepție. Aceasta poate decide amânarea recepției, respectiv poate propune admiterea sau respingerea recepției. Totodată, se definesc și sintagmele „data de începere a recepției” și „data de finalizare a recepției”. În lipsa acestori termeni, în multe cazuri s-a consemnat ca dată a terminării recepției data întrunirii comisiei de recepție, cu toate că recepția este un proces de durată”, se arată în nota de fundamentare a actului normativ.

Valoarea construcției, la recepție, nu va mai fi egală cu valoarea investiției

O altă modificare importantă este legată de valoarea construcției, care de acum nu va mai putea fi valoarea investiției ci valoarea de piață a proprietății. De asemenea, odată cu intrarea în vigoare a actului normativ, investitorul sau proprietarul va putea prelua progresiv clădirea.

Investitorul sau proprietarul poate prelua o parte din construcție pe stadii de execuție distincte din punct de vedere fizic și funcțional, înainte de terminarea întregii lucrări prevăzute în contract, în urma încheierii unui proces verbal de constatare privind stadiul realizării construcției servește și la înscrierea dreptului de proprietate asupra construcțiilor pe stadii de execuție în cartea funciară”, se explică în nota de fundamentare.

Reprezentanții ISU vor fi prezenți la recepție doar în cazuri bine determinate

Pentru a nu exista probleme legate de siguranța clădirilor, în actul normativ sunt notate în mod explicit și situațiile în care este necesară prezența reprezentanților Inspectoratului de Stat în Construcții în cadrul comisiei de recepție, precum și modul în care se constituie aceasta.

„Se prevede că, din componența comisiei de recepție, fac parte în mod obligatoriu

-       un reprezentant desemnat de către investitor, care este și președintele comisiei

-       un reprezentant desemnat de către autoritatea administrației publice competente care a emis autorizația de construire

-       1-3 specialiști în domeniul lucrărilor de cinstrucții supuse recepției, funcție de complexitatea investiției, atestati-autorizati în condițiile legii 10/1995

-       angajați ai investitorului, alții decât cei implicați în proiectarea /execuția obiectivului de investiții”, se arată în actul normativ.

Același act normativ stabilește atribuțiile comisiei de recepție. Prin urmare, aceasta poate decide amânarea recepției, precum poate propune admiterea sau respeingerea recepției.

CITEȘTE ȘI:

Atenție, înainte de mutare: recepția locuinței, ultimul pas important

13 februarie 2017