Traiul la bloc se desfășoară, de cele mai multe ori, în virtutea bunei înțelegeri. Există însă și situații când, din cauza unui singur locatar, întregul bloc are de suferit. Conflictele rezultate în urma unei asemenea situații se pot dovedi imposibil de rezolvat amiabil, caz în care există soluții legale. Atât proprietarii care cauzează probleme, cât și cei cărora le-au fost aduse prejudicii trebuie să știe că există o lege privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari. În acest act, se prevăd reguli și sancțiuni pentru cele mai des întâlnite situații aferente traiului la bloc.

36710-vecini_sunet.jpgLegea 230/2007, actualizată chiar anul trecut, este documentul care prevede drepturile și obligațiile proprietarilor de apartamente. Una dintre primele prevederi ale legii este referitoare la modernizarea locuinței. Astfel, un apartament poate fi modificat sau îmbunătățit doar cu condiția de a nu pune în pericol structura blocului sau a altor apartamente. Există câteva situații în care este nevoie de acordul asociației de proprietari, pentru a face modificări.

Atunci când este vorba despre proprietate comună, este întotdeauna nevoie de acordul asociației de proprietari. Dacă, pentru modificări, se intervine la proprietatea privată și nu este afectată structura de rezistență, atunci proprietarul poate decide pentru el sau împreună cu vecinii, unde e cazul. Concret, legea specifică faptul că zidurile dintre apartamentele sau spațiile alăturate, care nu fac parte din structura de rezistență a clădirii și din proprietatea comună, pot fi reamplasate prin acordul dintre proprietarii apartamentelor sau spațiilor respective. Este nevoie însă de autorizație de modificare a construcției, care se eliberează de autoritatea publică locală, iar asociația trebuie înștiințată”, explică pentru IMOPEDIA.ro Marina Tudose, avocat.

Amenzile pot ajunge până la 3.0000 lei, pentru proprietarii care nu respectă legea

Mai anevoios este procesul în cazul celor care doresc să intervină la spații și proprietate comună. Acestea pot fi modificate doar cu acordul de asociere, cu acordul majorității proprietarilor, la care trebuie adăugată și autorizația de modificare a construcției. În acest caz, mulți proprietari pot alege să renunțe la lucrare, pentru a scăpa de birocrația pe care aceasta o presupune. Dar tot legea specifică faptul că proprietarii trebuie să își mențină locuințele în stare bună, pe propria cheltuială, deci lucrările de mentenanță sunt un rău necesar.  În caz contrar, amenzile varianză între 1.000 și 3.000 lei.

Proprietarii sunt obligați prin lege să consolideze sau să modernizeze clădirea, în special pentru reabilitarea termică și eficiența energetică. Se ajunge astfel la una dintre cele mai frecvente probleme ale asociațiilor de proprietari, pentru că toată lumea se plânge de cât de dificil fac proprietarii demersul de consolidare seismică sau termică. Dar pe lista obligațiilor de mentenanță intră și hidroforul, instalațiile de alimentare cu apă, cele de încălzire, cele electrice și de gaze, antena colectivă, telefonia etc”, continuă avocat Marina Tudose.

Când nu se ajunge la înțelegere în cadrul asociației, proprietarii păgubiți pot duce problema în instanță

Proprietarii care schimbă destinația locuinței fără autorizațiile și aprobările legale sunt pasibili de amenzi care pornesc de la 200 lei și pot ajunge la 1.000 lei. În cazul în care un proprietar acționează împotriva interesului altor proprietari, acesta este obligat să repare stricăciunile sau să achite cheltuielile pentru lucrările de reparații. În caz contrar, proprietarii păgubiți pot duce această problemă în instanță, unde pot solicita judecătorului să oblige la o bună funcționare a clădirii, precum și la achitarea de daune. Penalizări plătesc și proprietarii care nu își achită la timp întreținerea sau plățile comune, dacă asociația de proprietari decide acest lucru.

Lunar, proprietarii de apartamente au obligația de a plăti cota de contribuție ce le revine la cheltuielile asociației de proprietari, precum și cotele de contribuție aferente fondurilor din asociația de proprietari. Plata întreținerii se face într-un termen de maximum 20 zile calendaristice, iar cei care întârzie, pot achita penalități. Acestea se stabilesc în regim propriu, de fiecare asociație de proprietari, dar nu vor fi mai mari de 0,2% pentru fiecare zi de întarziere și se vor aplica numai după o perioadă de 30 zile peste termenul stabilit pentru plată, fără ca suma penalizărilor să poată depăși suma la care s-au aplicat”, explică pentru IMOPEDIA.ro Mariana Jianu, adminsitrator.

Dacă întreținerea nu este plătită, contractul de înstrăinare poaate deveni nul de drept

Dacă în urma acestor măsuri, plățile nu au fost achitate, atunci restanțierii pot fi acționați în judecată, de către asociația de propriatari. Totodată, proprietarii care vor să își vândă apartamentul trebuie să fie la zi cu plata întreținerii. În caz contrar, contractul de vânzare-cumpărare devine nul de drept. Excepție face situația în care în contract se stipulează faptul că noul proprietar preia și datoriile.

Notarilor publici le este interzis să autentifice actele de înstrăinare, dacă nu există o adeverință din partea asociației de proprietari, care să stea drept dovadă a achitării la zi a cotelor de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari”, continuă Mariana Jianu, administrator.  

Pentru a se constata neregulile și pentru a fi aplicate amenzile, este necesară intervenția persoanelor împuternicite de Inspectoratul de Stat în Construcții și de la Ministerul Administrației și Internelor. De asemenea, și primarii sau împuterniciții acestora au această autoritate.

CITEȘTE ȘI:

6 aprilie 2015