În primul trimestrul al lui 2009, investiţiile realizate în economia naţională au scăzut cu 0,3% faţă de aceeaşi perioadă a lui 2008, ajungând la 12.774,8 milioane de lei, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS).

Investiţiile au scăzut uşorEvoluţia investiţiilor realizate în economia naţională în trimestrul I 2009, comparativ cu trimestrul I 2008, pe elemente de structură, se prezintă astfel: 

• lucrări de construcţii noi (+9,2%)

• mijloace de transport  ( -11,3%).

• alte cheltuieli (+23,9%)

Comparativ cu trimestrul I 2008, în trimestrul I 2009 se constată o scădere a ponderii utilajelor, inclusiv mijloace de transport , în total investiţii cu 4,9 puncte procentuale.

Ponderea investiţiilor în lucrările de construcţii noi a crescut cu 3,1 puncte procentuale, iar cea a investiţiilor în alte cheltuieli cu 1,8 puncte procentuale.

Ramurile în care s-a realizat un volum mai mare de investiţii sunt industria, comerţ/serviciile, respectiv tranzacţiile imobiliare, comerţul cu ridicata şi amănuntul, repararea autovehiculelor, agricultură şi construcţii.

 

Sursa

2 iunie 2009