În anul 2009, peste 9.250.000 de români aveau locuinţele conectate la sistemele de canalizare, aceştia reprezentând 43% din populaţia României, cu 14.000 persoane mai mult decât în anul 2008, potrivit Institutului Naţional de Statistică (INS).

Lungimea totală a reţelei de canalizare din România, la sfârşitul anului 2009, a fost de aproximativ 20000 km, dintre care circa18.500 km în municipii şi oraşe.

Reţeaua de canalizare s-a extins cu aproape 588 km, respectiv cu 201 km în mediul urban şi cu 387 km în mediul rural în 2009 comparativ cu anul precedent, un număr de 9.251.827 locuitori având locuinţele conectate la sistemele de canalizare.

Lungimea simplă a reţelei de distribuţie a apei potabile

La sfârşitul anului 2009, lungimea simplă a reţelei de distribuţie a apei potabile era de 60.456 km, cu 3.647 km mai mare pe total ţară faţă de situaţia existentă la sfârşitul anului precedent, potrivit datelor INS.

Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor din toată ţara s-a cifrat la sfârşitul anului 2009 la peste 1.500.000 mii mc, cu circa 10.000 mii mc mai puţin decât în anul 2008. Din această cantitate, apa potabilă pentru uz casnic reprezintă 64%.

Datele INS mai arată că, în anul 2009, consumul mediu zilnic de apă potabilă pentru uz casnic a fost de 124,9 litri/ locuitor în municipii şi oraşe, cu o scădere de 1,7 litri/ locuitor, reprezentând 1,3 % faţă de anul 2008.

Proporţia apei potabile distribuită consumatorilor care au instalate apometre, în totalul distribuit, este de 83,7 %, diferenţa de cantitate de apă potabilă distribuită fiind înregistrată în sistem "pauşal".

19 iulie 2010