Guvernul României a aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Fondului pentru mediu, al Administraţiei Fondului pentru Mediu, precum şi Lista proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului finanţate din Fondul pentru mediu în 2011.

16508-c55c28155e09e124072d0c941f29f372_58e1d54d12.jpgAşadar, anul acesta bugetul de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu cuprinde credite bugetare în valoare de 2.401.703.000 lei şi credite de angajament de 3.139.235.000 lei.

Aceste sume vor fi folosite pentru a finanţa o serie de programe. Astfel, Programul Casa Verde privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regnerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire va beneficia de 300.000.000 lei (credite de angajament) şi 435.899.000 lei (credite bugetare). De asemenea, au fost alocaţi bani şi pentru realizarea pistelor pentru biciclişti - 50.000.000 lei credite de angajament şi 20.000.000 lei credite bugetare.

Bugetul Administraţiei Fondului pentru Mediu prevede şi alocarea unor sume considerabile pentru Programul privind creşterea producţiei de energie din surse regenerabile: 900.000.000 lei credite de angajament şi 316.633.000 lei credite bugetare, dar şi pentru Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi - 303.120.000 lei credite de angajament şi 331.252.000 lei credite bugetare.

Alte programe pentru care există finanţare sunt programul Rabla - pentru autoturisme (228.000.000 lei credite de angajament şi 342.544.000 lei credite bugetare), dar şi pentru tractoare (50.000.000 lei credite de angajament şi 68.582.000 lei credite bugetare), Programul de împădurire a terenurilor degradate, reconstrucţia ecologică şi gospodărirea durabilă a pădurilor (200.000.000 lei din credite de angajament şi 75.213.000 lei din credite bugetare), Programul de realizare a lucrărilor destinate prevenirii, înlăturării şi/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase la lucrările de gospodărire a apelor aferente obiectivelor din domeniul public al statului, precum şi pentru refacerea unor obiective importante de infrastructură rutieră şi feroviară, grav afectate de alunecări de teren care pot conduce la obturarea scurgerii cursurilor de apă va fi finanţat din 200.000.000lei (credite de angajament) şi 363.349.000 lei (credite bugetare). Programul privind conservarea biodiversităţii şi administrarea ariilor naturale protejate va beneficia de numai 981.000 lei, bani proveniţi din credite bugetare.17 februarie 2011