C:\WINDOWS\Desktop\RUN-B.I\w37\info_run_ziual_2708.html

 

ghid1.gif (733 bytes) infotitlu.gif (651 bytes)
  
   Impozitul pe chirii
JURNALUL NATIONAL -   05.05. 2003

Cum completam declaratiile de impunere pentru venitul global

Data de 15 mai este termenul-limita la care pot fi depuse declaratiile fiscale. Intarziatii vor plati o amenda de 100.000 de lei (pentru depasiri de pana la 30 de zile) si 500.000 de lei pentru intarzieri mai mari de o luna.


Un sfert de milion de romani castiga din inchirierea unei locuinte, potrivit statisticilor Ministerului de Finante. Pentru ei vom exemplifica modul de completare a declaratiilor de impunere pentru o persoana care a obtinut venituri din salariul de baza si din inchirierea unui apartament. Sa presupunem ca Neagu Ioan a fost in anul 2002 angajat cu contract de munca si carte de munca la SC Instalatii SA, de unde a obtinut un salariu lunar brut de 5.000.000 de lei. Pe parcursul anului trecut, el a inchiriat o locuinta lui Stefan Popescu pentru suma de 1.800.000 de lei lunar.

Ce formulare trebuie trimise
Neagu trebuie sa completeze si sa trimita, pana la 15 mai, la Administratia Financiara a sectorului sau orasului unde locuieste, trei formulare. Este vorba despre Declaratia speciala privind veniturile din cedarea folosintei bunurilor, de Declaratia de venit global si de copia Fisei fiscale FF1, pe care angajatorul, firma Instalatii SA, i-a dat-o. Originalele acestor acte trebuie puse in plicul primit de la Ministerul de Finante si trimise prin posta, costurile trimiterii sunt gratuite. Copiile acestor documente trebuie pastrate de contribuabil. Cei care doresc pot sa duca personal documentele la Administratia Financiara de care apartin. Odata trimise actele, contribuabilii trebuie sa astepte sa primeasca acasa o Declaratie de impunere.

Calculul venitului net realizat din inchirierea unei locuinte
Venit brut anual (chiria lunara x 12 luni) 21.600.000 lei
Cheltuieli deductibile aferente venitului brut (determinate pe baza unei cote forfetare de 30%: 21.600.000 x 30%) 6.480.000 lei
Venit net anual 15.120.000 lei

Cum se completeaza Declaratia de venit global
Declaratia de venit global pe care Neagu Ioan o trimite la Fisc va fi completata ca in modelul anexat. Contribuabilul va inscrie la capitolul A datele de identificare, respectiv numele si prenumele, adresa completa unde locuieste, codul numeric personal (aflat pe buletinul de identitate) si localitatea unde locuieste.
Pe langa aceste date de identificare ale contribuabilului, Ioan va scrie la capitolul C-10 venitul net obtinut din salariul de baza, care va fi preluat din capitolul V al Fisei Fiscale 1 (FF1). Pentru confirmarea acestei sume, Declaratia de venit global trebuie trimisa la Fisc insotita de FF1. El va mai completa si capitolul C-12 cu suma de 15.120.000, care reprezinta venitul net obtinut din inchirierea apartamentului. Aceasta data va fi luata din capitolul C- 6 al Declaratiei speciale privind veniturile din cedarea folosintei bunurilor.

Declaratia privind veniturile din cedarea folosintei bunurilor
Declaratia speciala privind veniturile din cedarea folosintei bunurilor (vezi facsimil) se completeaza de catre toti cetatenii care obtin venituri in bani sau in natura din inchirierea bunurilor mobile sau imobile. Persoanele care au mai multe case inchiriate vor depune cate o declaratie speciala pentru fiecare casa inchiriata. Acest formular poate fi procurat de la orice Administratie Financiara, in cazul in care nu se afla in plicul primit de la Finante. Documentul trebuie completat pentru a putea beneficia de o deducere de 30% din venitul brut, care se acorda pentru cheltuieli forfetare (vezi tabel). in afara capitolelor A si B (unde se inscriu datele de identificare ale contribuabilului si ale contractului de inchiriere) se mai completeaza capitolul C. in cazul exemplului nostru, se completeaza C-1 si C-3 cu suma de 21.600.000 lei, care reprezinta venitul brut pe care Neagu l-a castigat in anul 2002 din inchirierea locuintei. De asemenea, se inscriu cheltuielile deductibile de 6.480.000 lei si venitul net de 15.120.000 lei. 

 

 

5 mai 2003