ANCPI a înregistrat, anul trecut, 1.249.014 de imobile, cu peste 145% mai multe față de 2018. Prin PNCCF, program susținut de Guvernul României, toate proprietățile sunt înregistrate gratuit pentru cetățeni în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Lucrările de înregistrare sistematică derulate în cadrul PNCCF sunt contractate de ANCPI sau de primării, la nivelul întregii unități administrativ-teritoriale (UAT) sau la nivel de sector cadastral. Programul este finanțat din veniturile proprii ale ANCPI și fonduri europene.

La finalul anului 2019, din cele 3.181 de UAT- uri din România, 79 de comune (din 26 de județe), având o suprafață de 746.428 de hectare, erau cadastrate în proporție de sută la sută. Cele mai multe imobile au fost înregistrate în județele Olt - 114.927, Galați - 102.166, Dolj – 83.334, Arad -82.897, Buzău- 81.948, Teleorman- 75.976.

La 31.12.2019 erau în derulare lucrări de înregistrare a imobilelor în 2.010 UAT- uri, cu o suprafață de peste patru milioanede hectare.

Din totalul de 9,54 de milioane de hectare de terenuri agricole ce fac obiectul subvențiilor Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), au fost înregistrate în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară 4,68 de milioane de hectare (49%). Totodată, sunt contractate lucrări de înregistrare sistematică pentru aproximativ 4,1 milioane de hectare (43%), cu termen de finalizare sfârșitul anului 2020, ceea ce reprezintă aproximativ 92% din totalul suprafeței subvenționate de APIA.

La aceeași dată, erau înregistrate în evidențele ANCPI, 8.011.319 de locuințe, ceea ce reprezintă aproximativ 92 % din numărul total de 8.722.398 de locuințe din România, conform datelor Institutului Național de Statistică (INS).

ANCPI a majorat, la sfârșitul anului trecut, sumele decontate pentru lucrările de cadastru general. Măsura se aplică începând cu 1 ianuarie 2020, când va plăti, prin PNCCF, între 84 și 184 de lei (fără TVA) pentru înregistrarea unui imobil în evidențele de cadastru și carte funciară. Astfel persoanele fizice și juridice autorizate să execute lucrări de cadastru general vor primi cu 24 până la 52 de lei în plus pentru deschiderea unei cărți funciare, în funcție de gradul de dificultate al terenului (84 de lei față de 60 de lei, 96,6 de lei față de 69 de lei, 113,4 de lei față de 81 de lei, 142,8 de lei față de 102 de lei, respectiv 184,08 de lei față de 132 de lei).

În 2019, fiecare unitate administrativ-teritorială (UAT) a primit 160.000 de lei pentru înregistrarea gratuită a proprietăților în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară, față de 155.000 de lei în 2018, 150.000 de lei în 2017 și 135.000 de lei, în 2016.

De aproape cinci ori mai multe extrase de carte funciară, eliberate online

Anul trecut au fost eliberate online 2.461.596 de extrase de carte funciară, față de cele aproximativ 500.000, în 2018. Documentele, care sunt acceptate în prezent de 20 instituții bancare și nebancare, pot fi obținute în doar câteva minute. Extrasul de carte funciară pentru informare eliberat online de platforma costă 20 de lei. Pe site-ul ANCPI găsiți și lista instituțiilor care acceptă extrasul de carte funciară eliberat online - (http://www.ancpi.ro/files/Statistici_home_page/Institutii_01102019.pdf).

ANCPI a accesat fonduri europene prin Proiectul major „Creșterea gradului de acoperire și de incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, inclus în AXA prioritară 11 din POR 2014-20. Proiectul, al cărui beneficiar este ANCPI, finanțează lucrări de înregistrare sistematică în 660 de UAT - uri din mediul rural. Astfel, în 2018, au fost începute procedurile de achiziție a serviciilor de înregistrare sistematică în 194 UAT- uri din cele 660 selectate. Iar în 2019, au fost semnate șapte acorduri-cadru pentru derularea lucrărilor de înregistrare sistematică în 31 de UAT-uri din șapte județe cu o suprafață estimată de 289.946 de hectare.

La finalul anului 2019, pentru 27 de UAT-uri, cu o suprafață de 343.735 de hectare, se derula etapa de încheiere a contractelor de servicii. De asemenea, pentru 239 de UAT-uri, cu o suprafață estimată de 1.490.379 de hectare, era în desfășurare procedura de achiziție.

În cadrul proiectului major au fost efectuate plăți de peste 95 de milioane de lei.

Valoarea totală a proiectului este de 312.891.155 de euro, din care 265.957.482 de euro reprezintă fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și 46.933.673 de euro cofinanțare de la bugetul de stat.

SERVICIUL COMUNICARE AL AGENȚIEI NAȚIONALE DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

Proprietăți gestionate de sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară, la data de 07.01.2020:

Perioada

Nr. total de proprietăți ****

Provenite din procesul de înregistrare sistematică *

2005 - 2015

8.141.331

78.272

2016

1.046.697

192.606

2017

1.420.425

386.298

2018

1.578.066

507.902

2019

2.302.160

1.249.014

2020

5.287

4.426

TOTAL

14.493.966

2.418.518

reprezentând 36,23 % din 40.000.000, numărul total aproximat.

7 ianuarie 2020