MDRT lucrează la elaborarea unui proiect care va modifica legea privind performanţa energetică a clădirilor, urmând să fie introduse sancţiuni în cazul lipsei certificatului energetic.

16009-reabilitare.jpgTranzacţiile cu apartamente dar şi cu clădiri nou construite ar putea fi lovite de nulitate dacă vânzătorul nu va prezenta şi un certificat energetic. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT) intenţionează să modifice actuala legislaţie în domeniu pentru introducerea de sancţiuni pentru cei care nu au obţinut de la un auditor energetic acreditat documentul numit certificatul de performanţă energetică al clădirii. Pe scurt, acest document arată consumul total de energie pe care îl are un apartament, cumpărătorul putând să îşi facă o idee despre cât ar putea plăti la întreţinere. "Se are în vedere introducerea sancţiunii de nulitate a actelor juridice încheiate pentru cazurile în care nu se respectă prevederile art. 13 alin. (2) din Legea nr. 372/2005. Precizăm că prevederile Legii 372/2005 pentru locuinţele unifamiliale şi apartamentele din blocurile de locuinţe au intrat în vigoare de la 01.01.2011, prin derogare de la termenul iniţial prevăzut de lege", arată o notă transmisă gândul de reprezentanţi ai MDRT.

Cât costă

Costul unui certificat energetic pentru o locuinţă poate varia între 150 şi 200 de euro şi se eliberează în maximum trei zile de către auditorii energetici, care sunt în număr de 1.100 la nivel naţional. "Pentru o garsonieră mică, preţul pentru certificatul energetic poate fi de până în 150 de euro", a declarat pentru gândul Dan Berbecaru, vicepreşedintele Asociaţiei Auditorilor Energetici pentru Clădiri (AAEC). El a arătat că proprietarii care vor să îşi vândă apartamentele nu pot fi sancţionaţi dacă nu au obţinut un certificat energetic. "Pentru aceştia, AAEC a propus lovirea de nulitate a actului de vânzare-cumpărare", a explicat vicepreşedintele AAEC. De la începutul anului, asociaţia auditorilor a eliberat aproximativ 30 de certificate energetice.

Portiţa de scăpare, o hotărâre a Uniunii Notarilor

În prezent, o hotărâre din luna de-cembrie a anului trecut a Uniunii Naţionale a Notarilor Publici permite perfectarea de tranzacţii şi fără un certificat energetic în anumite condiţii, şi anume dacă "Cumpărătorul sau chiriaşul, după caz, consimt să dobândească proprietatea sau folosinţa imobilului respectiv, pe riscul lor, asumându-şi orice răspundere cu privire la efectele prin nedeţinerea informaţiilor cuprinse în conţinutul certificatului de performanţă energetică a clădirii", se arată într-o hotărâre a Uniunii Naţionale a Notarilor Publici. Pe de altă parte, oficialii MDRT spun că hotărârile unei asociaţii profesionale nu pot eluda dispoziţiile unor acte normative în vigoare. "Considerăm că instituţia notarilor publici reprezintă un garant în asigurarea aplicării, cu bună credinţă, în spiritul şi litera legii, a actelor normative în vigoare", arată oficialii MDRT.

Reprezentanţii auditorilor energetici spun că actuala legislaţie nu prevede sancţiuni şi are o serie de neclarităţi, AAEC oferindu-şi sprijinul pentru com-pletarea şi modificarea actualei legi pri-vind certificatele energetice. "Noi am propus să se introducă sancţiuni pentru lipsa certificatelor energetice la recepţia lucrărilor, pentru auditorii energetici care nu au un registru de evidenţă a cer-tificatelor energetice eliberate, precum şi atenţionări sau sancţiuni pentru notari, dacă la perfectarea tranzacţiei nu se prezintă un certificat energetic", ne-a explicat Berbecaru. Sancţiuni ar putea primi şi autorităţile publice. El a mai amintit că o altă propunere a Asociaţiei trimisă MDRT este ca statul să preia costurile cu certificatele energetice.


Sursa

14 ianuarie 2011