Guvernul a aprobat completarea la „Programul de acţiuni pe anul 2010 privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare pentru reducerea riscului seismic la clădirile de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public".

15495-risc-seismic.jpgAstfel, cinci imobile încadrate în clasa I de risc seismic situate în Bucureşti (str. Boteanu nr. 3A-3B, sector 1; bdul Dacia nr. 85, sector 2; str. Pictor Luchian nr. 12, corp C, sector 2; str. Nicolae Iorga nr. 31, sector 1; Calea Moşilor nr. 96, sector 2) au fost incluse în programul respectiv la capitolul „Clădiri cu lucrări de consolidare şi proiecte cu finalizare în perioada 2011-2012", subcapitolul „Execuţie lucrări de consolidare".

Alte trei clădiri, două din Bucureşti (str.Ştirbei Vodă nr. 20, sector 1, şi str. Arcului nr. 26, sector 2) şi una din Târgu Mureş (str. N. Grigorescu nr. 4, sc. A, B, C) au fost incluse la capitolul „Clădiri cu lucrări de consolidare şi proiecte cu finalizare în perioada 2011-2012", subcapitolul „Proiectare lucrări de consolidare"

Acţiunile pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare la clădirile prevăzute în Program se finanţează potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, iar pentru anul 2010, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 18/2010 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010, alocaţia bugetară cu această destinaţie în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului fiind de 7.355 mii lei.