Lucrările de reparare sau închidere a balcoanelor au fost incluse în cadrul lucrărilor de reabilitare termică eligibile pentru contractarea creditelor cu garanţie guvernamentală şi dobândă subvenţionată, potrivit unui act normativ adoptat miercuri de Guvern.

20557-capital0145_c75621_cd149cc8f3.jpgExecutivul a modificat Normele Metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit.

Prin noul act normativ acordă facilitatea accesului la creditare al beneficiarilor de credite bancare cu garanţie guvernamentală: asociaţiile de proprietari devin eligibile dacă nu înregistrează mai mult de două rate scadente şi neachitate la plata facturilor la utilităţi.

De asemenea, actul normativ vizează explicitarea modalităţii de încheiere a contravenţiilor de fidejusiune, în cadrul instituţiilor bancare, de către proprietarii clădirilor de locuit unifamiliale la contractarea creditului pentru realizarea lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe.

Convenţia de fidejusiune este încheiată în cadrul instituţiilor bancare prin care proprietarul/coproprietarul unei locuinţe dintr-o clădire tip bloc de locuinţe/locuinţă unifamilială se obligă faţă de Ministerul Finanţelor Publice să plătească el însuşi obligaţia pe care asociaţia de proprietari/ coproprietarul nu o îndeplineşte la scadenţă, proporţional cu cota-parte indiviză pe care o deţine din proprietatea comună, respectiv pentru valoarea parţială/totală de executare a garanţiei în cazul coproprietarilor clădirilor tip locuinţe unifamiliale.


Sursa

25 august 2011