Anul 2010 a adus vânzări peste medie pentru ansamblul din sudul Capitalei, iar 2011 ar putea aduce o prelungire a termenului pentru plata ratelor la dezvoltator.

16141-21main.jpgOmul de afaceri Dumitru Bucşaru îşi propune ca prin reorganizarea din martie să prelungească terme­nul de plată a ratelor pentru Green City. Nu doar constructorul ar fi pro­tejat, dacă reorganizarea e apro­bată, ci şi antecontractanţii vilelor.

Cu o medie de 13 case vân­dute pe lună în anul 2010, complexul Green City de-pă­şeşte chiar şi ritmul de vânzări al multor dezvoltatori „ieftini". Dacă e să vorbim însă despre dezvoltatorii de case de peste 100.000 de euro, aceştia se declară extrem de mulţumiţi şi dacă îşi gă­sesc 2-3 cumpărători pe lună în a­ceastă perioadă. Din această a doua categorie - a proiectelor pentru oa-meni cu bani - face parte şi ansamblul de pe DN5, doar că succesul la găsirea de clienţi a fost mult peste al altor proiecte din această catego­rie. Complexul este situat la km 18 pe DN5 (Bucureşti-Giurgiu), în co­mu­na 1 Decembrie, aproape de râul Argeş. Zona beneficiază, ca ac­ces, de un trafic mai degajat decât în nordul Capitalei, astfel că din Unirii până la complex se fac apro­xi­mativ 35 de minute cu maşina, cu mici variaţii în funcţie de oră şi zi.

Complexul a ajuns deja la faza a treia de construcţie. Din cele trei faze, doar prima a fost ridicată cu ajutor bancar. La lansarea proiectului, din urmă cu doi ani, compania a anunţat că apelează la CEC pentru un împrumut de 124 de milioa­ne de lei. Fazele a doua şi a treia sunt realizate din fonduri proprii.

Vânzări peste medie

Din cele 520 de case din pri­mele două faze ale proiectului, dezvoltatorul susţine că a găsit clienţi pentru 60%. De la începutul vân­ză­rilor, cei mai mulţi cumpărători au preferat varianta la cheie, o parte varianta la alb (semifinisat) şi foar­te puţini varianta la roşu. Ca moda­litate de vânzare, dezvoltatorul a oferit şi posibilitatea de a plăti cu rate la dezvoltator. Aceste contracte au fost semnate cu termen-limită 31 decembrie 2012 după ce antecontractantul venea cu un avans, situat frecvent la 25% din preţul de a­chiziţie. Astfel că, la finele lui 2012, cumpărătorii ar urma să a­chi­te integral locuinţa, conform vechi­lor contracte. În multe dintre ca­zuri, principala soluţie de finanţa­re a fost contractarea unui credit ban­car. „Problema e că în 2010 s-au diminuat veniturile, nivelul de eli­gi­bilitate a scăzut, iar şansele de contractare a unui credit bancar s-au diminuat", a declarat Alexan­dru Petrescu, director de vânzări al Green City. Cu toate acestea, vân­ză­rile au fost bune chiar şi anul trecut. „Ritmul vânzărilor a fost unul ridicat pentru modul în care a mers piaţa imobiliară în 2010. Am avut în medie 13 case vândute pe lună, deci preţul actual este unul competitiv", aminteşte Petrescu.

Nu pentru oricine

Casele din Green City sunt accesate de regulă de persoane care nu sunt la prima locuinţă. Cei mai mul­ţi au avut o locuinţă, de regulă într-un bloc, şi au ales să se mute la casă, în ceva mai spaţios. Astfel că, dacă cei mai mulţi dezvoltatori au ales să micşoreze suprafeţele, acest proiect vine în a treia fază, începu­tă de curând, cu suprafeţe şi mai mari. Mai precis, dacă în faza a do­ua erau case de 120 mp distribuiţi la parter şi etaj, faza a treia are par­ter şi două niveluri, pe un total de 195 mp. Această fază este dedicată familiilor cu mai mulţi copii. „Ten­dinţa actuală a dezvoltatorilor de a merge pe locuinţe mai mici este va­la­bilă pentru clienţii care doresc a­chiziţia prin «Prima Casă»", consi­de­­­ră Pe­tres­cu. Nu e cazul acestui an­sam-­blu. Aici, preţurile pornesc de la 100.000 de euro şi ajung la 120.000 de euro pentru casele din faza II. Diferenţele sunt date de gra­dul de finisare şi de suprafaţa de te­ren pe care a fost construită locuin­ţa. Pentru cartierul început în toam­nă, preţul începe de la 125.000 de euro, suprafaţa utilă fiind de 195 mp, cu 75 mp mai mult decât în faza II.

Ce implică reorganizarea

Green City Construct a solicitat intrarea în insolvenţă la începutul lunii ianuarie, cu scopul de a se pu­ne sub protecţia unui plan de reorganizare judiciară. Tribunalul a ce­rut un plan de reorganizare în in­terval de două luni. Una dintre cau­ze­le care au condus la insolvenţă sunt încasările insuficiente din vân­zări şi incapacitatea continuării afa­cerii cu vechiul contract de credita­re. Dobânda mare stabilită pentru creditul în lei de la CEC a condus la încercări de renegociere a contractului, care s-au lovit însă de rigiditatea băncii. În cazul în care va fi a­probat planul de reorganizare, a­cest proces ar permite înghe­ţa­rea pe­nalităţilor pe care finan­ţa­torul le-a instituit în cazul creditului contractat pentru faza I a proiectului.

Ce implică însă acest lucru pentru antecontractanţii care au luat rate de la dezvoltator? Clienţii care au contractat o casă prin sistemul de rate la dezvoltator în anul 2009 au avut în plan accesarea unui cre­dit bancar pentru achitarea diferen­ţei de preţ până la sfârşitul anului 2012, când expiră creditul luat de dezvoltator de la CEC. Între timp, si­tuaţia lor s-a mai schimbat. „Clienţii care au semnat antecontracte sunt, de asemenea, beneficiari ai protec­ţiei în faţa creditelor obţinute de dezvoltatorul imobiliar", spune di­rectorul de vânzări al proiectului. Pe de altă parte, decizia de reorganizare nu are nicio influenţă asupra viitorilor posibili cumpărători.

Dezvoltatorul estimează finali­za­rea integrală a proiectului la fi­ne­le anului în curs.


Sursa

24 ianuarie 2011