În urma semnării cu CEC Bank a unor acte adiționale de completare a convențiilor de garantare, FNGCIMM va avea posibilitatea să acorde garanții pentru o nouă categorie de beneficiari - societăți agricole și cooperative agricole.

39531-fng.jpgAstfel, societățile agricole și cooperativele agricole care desfășoară activități economice vor completa beneficiarii tradiționali ai FNGCIMM, reprezentați de IMM-uri definite potrivit Legii nr. 346/14.07.2004, privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare.

Garanția FNGCIMM este solicitată de bancă și oferă mai multă libertate în alegerea finanțării unei afaceri viabile, la un preț accesibil. FNGCIMM garantează maxim 80% din valoarea finanțărilor pe termen mediu și lung de tipul creditelor pentru investiții și până la 70% din valoarea finanțărilor pe termen scurt pentru asigurarea capitalului de lucru sau din valoarea scrisorilor de garanție bancară.

În funcție de solicitările primite din partea celorlalți finanțatori, FNGCIMM va încheia noi acte adiționale menite să diversifice categoriile de potențiali beneficiari.

* * *

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN) este o instituție financiară nebancară, cu capital de risc, înființată în scopul facilitării accesului IMM-urilor la finanțări, prin acordarea de garanții pentru instrumentele de finanțare contractate de la bănci comerciale sau din alte surse.

FNGCIMM instrumentează programe guvernamentale destinate relansării economice, dezvoltării mediului de afaceri, precum și creării și susținerii de locuri de muncă, funcționând ca o societate comercială pe acțiuni, cu acționar unic statul român, sub supravegherea prudențială a Băncii Naționale a României.

Garanția FNGCIMM  SA - IFN este de maxim 80% din valoarea împrumutului, fără a depăși suma de 2,5 milioane euro/beneficiar și se emite la solicitarea instituțiilor finanțatoare partenere, pentru finanțări aprobate, pe baza analizei documentelor prezentate de către finanțator.

FNGCIMM  SA - IFN colaborează cu  27 instituții financiare în baza unor convenții de lucru în care sunt prevăzute obligațiile părților semnatare, valoarea și modul de plată al comisionului de garantare, calculul și modalitatea de plată a garanției acordate. Garanția FNGCIMM  SA - IFN este cea mai lichidă garanție, plătibilă în maxim 90 zile de la solicitarea de plată a finanțatorului, însoțită de documentația completă, față de minim 2 ani, durata medie de executare a unei ipoteci.

FNGCIMM  SA - IFN asigură o acoperire teritorială națională, răspunzând solicitărilor întreprinzătorilor prin toate cele 4 sucursale, 5 reprezentanțe și 3 filiale. În baza apartenenței sale la AECM (European Mutual Guarantee Association – asociație ce reunește peste 40 de fonduri de garantare și contragarantare din 22 de țări europene și Turcia), FNGCIMM funcționează după reguli și principii europene.

 

9 February 2016